ראשי תנאי גלישה

 תנאי גלישה

30/10/2011

 

כללי 
עיריית תל-אביב-יפו (להלן: הרשות) מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
 
זכויות יוצרים
ידוע למשתמש כי יתכן וחלקים של החומרים המוצגים באתר הינם חומרים המוגנים על ידי זכויות יוצרים. לפיכך באחריותו הבלעדית של המשתמש לעשות שימוש בחומר זה בהתאם לדין.
 
שימוש בהתאם לזכות המוסרית
שיתוף בתכנים של משתמשי האתר, בידע פדגוגי, ניתן לעשות שימוש והתאמה לצרכי המורה המשתמש תוך ציון שם המחבר, שמירה על זכויות יוצרים והזכות המוסרית של המחבר.
 
 
שימוש ביצירות רפרטאור אקו"מ  
זכויות היוצרים ביצירות שמורות למחברים ולאקו"ם בע"מ. 
הצפייה ביצירות באתר נועדה לשימוש פרטי וביתי בלבד וכן לצרכי לימוד והוראה ובלבד ששימוש זה לא יהיה למטרות מסחריות. אין להעתיק או להפיץ את היצירות לכל מטרה אחרת.
 
קהילות -קבוצות דיון – או חברים
פורומים בפורטל תכנית למידה מקוונת הוא מקום מפגש למורה, לתלמיד המעוניינים להחליף דעות רעיונות ומידע.
הקהילות הן במה לשאלות, התייעצויות, שיתופיות ודיון פתוח בין אנשי החינוך בעיר בתחומים פדגוגים, מנהליים ואחרים.

הקהילות הן מקום לביטוי אישי, להצגת רעיונות, להסכים, לחלוק, לשבח או לבקר.
יחד עם שמירה על עקרון חופש הביטוי, אנו מעוניינים לשמור על דיון הוגן וענייני ולכן:

אין להשתמש בשפה בוטה או מעליבה; הודעות שמטרתן העלבה אישית יוסרו על ידי הנהלת הקהילה.
אין לפרסם בקהילה תכנים בעלי אופי מסחרי.
אין לפרסם תכנים העלולים לפגוע באיש ובארגון או הוצאת לשון הרע עליהם
יש לשמור על מסגרת חוקי הפורום והאתר.

דברי המשתתפים בקהילות הם על דעת כותביהם בלבד.

מנהלי הקהילות שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר במה להודעות שאינן עולות בקנה אחד עם הנחיות אלה. בידם הזכות לנהוג על פי שיקול דעתם המקצועי; הודעות הפוגעות בכלל המשתמשים או הודעות שאינן רלוונטיות יוסרו על ידי מנהלי הקהילות, על פי שיקול דעתם.
 
אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
הרשות לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא הרשות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
לא תשא הרשות באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
הרשות לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי 
Java, JavaScript, Active-X.
לעניין סעיף זה, "הרשות" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
 

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לרשות (אתרי צד ג'):
אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הרשות לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים
משפטיים או מסחריים, ואין לרשות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים
אלו.

אין הרשות אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הרשות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך 
למתחזק האתר (webmaster).
כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך 
למתחזק האתר (webmaster).
 
פרסומים רישמיים של עיריית תל אביב
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הרשות, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
 
פניות למנהל הפורטל
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתכנית למידה מקוונת, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת: pniyotminhalhachinuch@mail.tel-aviv.gov.il
תשובות תינתנה בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מ-‏14 יום ממועד קבלת הפניה

 

אין תגיות