מתניעים דמוקרטיה

29/06/2017

   "כי אם הכול גלוי וידוע מראש קלישאות-קלישאות, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות"...

                               (קרן פלס וחנן בן ארי) לשיר לחצו כאןבמהלך חודש יוני, התקיים מפגש התנעה להקמת צוות פיתוח עירוני, להטמעת חינוך ערכי דמוקרטי

בעיר בהובלת מנהלת מינהל החינוך, שירלי רימון- ברכה. 

מטרתו הייתה לעורר שיח וחשיבה על סוגיות הקשורות לחינוך פוליטי, עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות

בדגש על המערכת החינוכית בעיר תל-אביב - יפו, מנקודת מבטם של מורים ומנהלים.

 

בתחילה הציגה מנהלת המינהל את המחקר של קרן פרידריך אברט, "לאן Zה הולך?", שבדק

עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות של צעירים בישראל. בהתאמה לו, היא פרסה נתונים מתוך

מדגם שכלל תלמידי כיתות י'-יא' בעיר, על עמדותיהם, דעותיהם וחוויותיהם בנושאים הללו.

Democratic_education_8.jpg

המשתתפים התבקשו לכתוב היגדים שונים המעסיקים ומסקרנים אותם בעקבות הנתונים שהוצגו.

ההיגדים חולקו ל- 3 צירים מרכזיים, סביבם התגבשו מעגלי שיח שעסקו בהם ובהגדרת בעיות 

לחשיבה ושיח עירוניים:

* ציר הידעהבעיה שהוגדרה: בורות וחוסר ידע מובילים לחשיבה סטראוטיפית ולחוסר הבנה במושגים

  הבסיסיים/פחד מלדבר על פוליטיקה.

* ציר תקשורת- קבוצת שיח אקלים/ תרבות/ תקשורת.

  הבעיה שהוגדרה: תרבות דיבור, חוסר יכולת ליצור שיח פתוח.ליצור שיח פתוח.

* ציר הזהות- מדינה דמוקרטית/זהות יהודית/זהות ישראלית ועוד.

  הבעיה שהוגדרה: קיימת הקצנה בשמירה על הזהות יש צורך לבסס זהות על חשבון רמיסה של זהות

  של האחר.

 Democratic_education_1.jpg

לסיכום הועלו רעיונות ופתרונות לבעיות, כמו יצירת שפה עירונית סביב ערכי הדמוקרטיה, המשגה

פדגוגית, חשיפה למגוון דיעות ואוכלוסיות, אקטיביזם בקהילה ועוד.

 

מתוך מפגש זה יתגבש צוות חשיבה שימשיך לעסוק בנושא ויגבש יחד תכנית עירונית חינוכית.