תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו

  • רשימת בתי הספר
  • קהילת מובילי תקשוב

שיתופי ציבור

דעתכם חשובה לנו ולשם כך יזמנו שיתופי ציבור ומפגשי תושבים בנושא חינוך

חברותא

צמדי בתי ספר חוקרים דמוקרטיה בשנת לימודים תשע"ז

"נאמני פינת טבע" בית אריאלה

אוהבים טבע? גם אנחנו. במיוחד בשבילכם הקמנו את פינת הטבע בספריית הילדים והנוער בבית אריאלה כדי שתוכלו ללמוד על הטבע וליהנות ממנו.