תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו

  • רשימת בתי הספר
  • קהילת מובילי תקשוב

שותפים בעיצוב החינוך בעיר

אם אתם מעוניינים בחינוך איכותי ומגוון, אם אתם מאמינים בחינוך שוויוני ומתקדם, אם חשוב לכם להיות מעורבים, הצטרפו אלינו, לצוותי החשיבה שיעצבו את החינוך בעיר!

זכאות תלמידים לכרטיס 'רב קו'

היכנסו וקראו על הקריטריונים לזכאות, ועדת חריגים ועוד

חברותא

צמדי בתי ספר חוקרים דמוקרטיה בשנת לימודים תשע"ז