מהפכת התקשוב העירונית יוצאת לדרך

14/01/2013

מהפכת התקשוב
כחלק מהתאמת מערכת החינוך לעידן הדיגיטלי של המאה ה-21, יוצאת לדרך בימים אלה, תכנית עירונית לתקשוב מוסדות החינוך בתל-אביב-יפו. בבסיס התכנית, שתיושם בשלב הראשון בבתי הספר היסודיים, עומד הצורך לתת מענה הולם ועדכני, טכנולוגי ופדגוגי,  לאוכלוסיית הלומדים ולצוותי החינוך בעיר. מטרת-העל והיעדים  של התכנית מציבים את טכנולוגיית המידע והתקשורת כמנוף לחדשנות חינוכית, ולאורם פותחה תפיסה פדגוגית להוראה-למידה מקוונת.
מדובר על תכנית רב-שנתית מקיפה שתיושם בשלב הראשון ב 58 בתי ספר יסודיים.  לתכנית הוקצה תקציב לשש שנות פעילות העומד על כ- 120 מיליון ₪.
 
בשנת הלימודים תשע"א פעלה התכנית כפיילוט ובשלוש השנים הקרובות היא תיושם בכל בתי הספר היסודיים בעיר: בשנת הלימודים תשע"ב ישתתפו בתכנית 22 בתי ספר, בשנת הלימודים תשע"ג - 20 בתי ספר נוספים ובשנת הלימודים תשע"ד יתווספו 16 בתי הספר הנותרים.

התכנית תכלול: רישות אלחוטי של כל בית הספר, 3 מעבדות ניידות לבית ספר (הכוללת: 35 מחשבים ניידים ועגלת טעינה ל-35 מחשבים), עמדת מורה מקוונת הכוללת: מחשב נייד, מקרן אינטראקטיבי, נקודת תקשורת וזוג רמקולים, כיתות אם ובהן: עמדת עגינה למחשב המורה, מקרן אינטראקטיבי, נקודת תקשורת וזוג רמקולים ומחשבים ניידים לכל מורי בית הספר (כ-700 מורים).
 
תכנית התקשוב של תל-אביב-יפו מבוססת על תפיסה פדגוגית להוראה ולמידה מקוונת המושתתת על עקרונות פדגוגיים כגון: אוריינות מידענית, פיתוח יכולות של חשיבה גבוהה, פיתוח לומד עצמאי, התנהגות חברתית ומוסרית וגמישות מחשבתית המאפשרת הסתגלות מהירה בסביבה משתנה. בבסיס התכנית עומד הצורך לתת מענה הולם ועדכני, לאוכלוסיית הלומדים ולצוותי החינוך בעיר. 
 
הסביבה הלימודית תאפשר:
גישות למאגרי מידע שבהם קיים מגוון עשיר של תכני לימוד אינטראקטיביים, ומגוון תוכנות לימודיות עדכניות.
ארגון המידע במגוון דרכים (מצגות, סרטונים, פורמים וכדומה).
ניהול למידה בסביבה לצורך מעקב אחר התקדמות התלמידים, תוך תיעוד תהליכי הוראה ולמידה.
יצירת מסגרות למידה שאינן תלוית בזמן ובמקום, ופיתוחם של תהליכי למידה המושתתים על למידה שיתופית.
 

יעדים עירוניים
הטמעת טכנולוגיה חדשנית בתכנון הלימודים, שתזמן דרכי הוראה-למידה-הערכה מקוונות להעצמת התלמידים ולהכנתם לעולם העבודה ולאתגרים העתידיים.

פריסת תשתית תקשוב הנגישה לתלמידים ולצוות החינוכי-ניהולי, שתספק סביבת עבודה להוראה, ללמידה, לניהול ולהערכה, בהתאמה לעידן הדיגיטלי במאה ה - 21.

התפתחות והעצמה מקצועית של הצוות החינוכי לזיהוי הפוטנציאל הלימודי של הזירה הטכנולוגית המתפתחת ולניצולה המושכל בתהליכי הוראה-למידה-הערכה ללומדים השונים.

 

שלבי הטמעה
תכנית התקשוב כוללת שני היבטים מרכזיים: היבט פדגוגי והיבט טכנולוגי השלובים זה בזה. לשם יישומם יתקיימו שני שלבים ראשונים מקבילים:

פיתוח תשתיות תקשורת, מחשבים ומידע, כולל:

רישות אלחוטי של כל בית הספר
3 מעבדות ניידות לבית ספר (הכוללת: 35 מחשבים ניידים ועגלת טעינה ל-35 מחשבים)
עמדת מורה מקוונת הכוללת: מחשב נייד, מקרן אינטראקטיבי, נקודת תקשורת וזוג רמקולים.
כיתות אם ובהן: עמדת עגינה למחשב המורה, מקרן אינטראקטיבי, נקודת תקשורת וזוג רמקולים.
תכנים בתחומי דעת שונים ולמגוון גילאים.
מחשבים ניידים לכל מורי בית הספר (כ-700 מורים).  

 עוד כוללת התכנית אסיסטנט במשרה מלאה לשם תחזוקה טכנית של תשתית התקשורת והמחשבים הבית ספרית. 
 
פיתוח מסגרות להכשרה מקצועית של עובדי הוראה לעבודה בסביבות למידה מתוקשבות.התכנית תלווה בהנחיה, הדרכה והשתלמות מתמדת למורים, תוך יצירת מנהיגות מובילה עירונית של מורים מהשטח שיצעידו את בתי הספר בעיר אל קדמת הפדגוגיה המתוקשבת.
כדי שכל רכיבי תכנית התקשוב, ייושמו בצורה מתואמת, כמערך חינוכי שלם, מוקם בימים אלה פורטל עירוני, שיכלול מערכת ריכוז ניהול וארגון כל תהליכי הלמידה, ההוראה וניהול הנתונים וכמובן, תכנים דיגיטליים המאושרים ע"י משרד החינוך.
 
התכנית תלווה בהערכה לאורך כל התהליך מרמת שאלונים, ראיונות ותצפיות בכיתות.