הצעה למהלכי שיעור

 1. שיעור 1- שיעור כפול.

    פתיחה והצגת נושא, סיעור מוחין מקומות בתל אביב, חלוקה לקבוצות על פי נושאים.

    בחירת 4-5 נושאים עיקריים (לתיוג). חלוקת התלמידים לקבוצות עבודה (אידיאלי בשלושה) כל

    קבוצה בוחרת מקום ונושא על. כל קבוצה כותבת פסקה מדוע בחרו לחקור את מקום זה,

    מה מעניין אותם לדעת.

 

2. שיעור 2- עבודה בקבוצות.

    חקר המקום מתוך מקורות מידע. ת״ז על המקום וכו׳. כתיבת טקסט מידעי עם קישורים ביבליוגרפיים.

    דוגמא להפניה למקורות מידע שפיתחו בביה"ס רמת אביב ג'

 

3. שיעור 3-

    מהו טקסט תיאורי? מהם תארים? כיצד מזהים מילת תואר? מדוע משתמשים בתארים? מה זה מוסיף

    לטקסט ולחוויית הקורא? כתיבת טקסט תיאורי קצר על המקום הנבחר מתוך ידע כללי והתבוננות

    במקום בגוגל סטריט ויו.

    משימה לבית- ביקור במקום הנבחר אחה״צ עם ההורים, רצוי יחד עם העמיתים לקבוצה. צילום

    תמונות וכתיבת טקסט תיאורי על המקום במקום עצמו. הביקור בדגש גם על חיפוש פעילות מקומית

    שתעודד למידה מתוך התנסות או עשייה. כתיבת הצעה לפעילות והצעה לחידה.

 

4. שיעור 4-

    השבחת הטקסט התיאורי שנכתב בשיעור הקודם באמצעות הוספת הטקסט שנכתב בביקור במקום,

    עריכתו ומיזוג עם הטקסטים שכתבו חבריי לקבוצה. למידע על טקסט תיאורי לחצו עלי.

    קריאת חלק מהטקסטים שכתבו הקבוצות במליאה בסוף השיעור ומשוב קצר מהכיתה.

 

5. שיעור 5- שיעור כפול.

    מהו טקסט מפעיל? סוגי טקסטים מפעילים (מתכון, הוראות למשחק, הוראות בניית משהו וכו׳),

    שימוש בפעלים, לשון רבים, ציווי או עתיד.למידע על טקסט מפעיל לחצו עלי.

    כתיבת טקסט מפעיל לפעילות במקום הנבחר. יש להתחיל מהשאלה: מה אני רוצה שהמבקר מקום

    ילמד על המקום? אפשר לחזור לפסקת המבוא שכתבו התלמידים בשיעור הראשון. לאחר שהקבוצה

    החליטה מה חשוב לה שהמשתמש בתחנה ילמד, יש לכתוב טקסט מפעיל המוביל את המשתמש

    לעבר המטרה תוך כדי עשייה. יש להשתמש בהצעה לפעילות ולמידה שכתבו התלמידים בעת ביקורם

    במקום.

    בנוסף יחברו התלמידים חידה, שאלה שיש לה תשובה אחת שכדי לענות עליה יש להיות במקום עצמו.

    על נושא החידה להיות קשור למטרת הלימוד שהגדירו הילדים ולפעילות שכתבו.

 

6. שיעור 6-

    מהו טקסט מידעי? כיצד כותבים טקסט מידעי, מה חשוב שיהיה בו.

    למידע על טקסט מידעי לחצו עלי.

    חזרה לטקסט שכתבו התלמידים בשיעור השני. עריכת הטקסט והשבחתו לפי מחוון (להוסיף).

    למתקדמים: הפיכת הטקסט לטקסט חי באמצעות קישורים.

    קריאה בכיתה במליאה חלק מהטקסטים המפעילים שנכתבו על ידי הקבוצות בשיעור הקודם ומשוב

    מהתלמידים.
 

7. שיעור 7- 

    יצירת תחנה בפלטפורמת Wandering. לשיעור זה יש להגיע עם התמונות שצולמו במקום.

    התלמידים יוצרים לעצמם משתמש קבוצתי במערכת ויוצרים את התחנות על ידי הזנת הטקסטים

    שכתבו בשיעורים הקודמים. הזנת הטקסט מתבצעת באמצעות מענה על שאלות מנחות.

    בחלק זה התלמידים ממקמים במפה את התחנה שלהם, על פי כתובת המקום ומתייקים אותה לפי

    נושא העל ותת נושאים נוספים.

 

8. שיעור 8-

    עריכת התחנה: הוספת טקסט ועיצובו,הוספת קישורים, הוספת חידה.   

    עריכה לפי חלקי התחנה: Go, Do, Info.

    הוספת פסקת סיכום אישית של הקבוצה מתוך ההתנסות שלהם: מדוע בחרנו לחקור את מקום זה,

    מה רצינו לדעת, האם אנו ממליצים לבקר במקום ומדוע.

9. שיעור 9- משוב.

    מהו משוב עמיתים? מהו משוב איכותי ומקדם? כיצד נותנים משוב בלי לפגוע? כיצד מקבלים משוב

    ומפיקים ממנו תועלת?

    כל קבוצה נותנת לפחות שלושה משובים לתחנות של קבוצות אחרות בעמוד הDiscuss, עבודה

    עצמית- קבוצתית. בזמן זה גם המורה נותנת משוב לתחנות.

 

    משימה לבית- לבקש משוב ודירוג על התחנה מההורים, חברים, קרובי משפחה, מומחים וכו׳.

    תלמידים שיבדקו תחנה של קבוצה אחרת תוך ביקור במקום עצמו (אחה״צ) וייתנו משוב איכותי

    בעקבות הביקור יזכו להיות חלק מקבוצה שתבנה משחקים המאגדים תחנות יחד עם המורה.

 

10. שיעור 10- תיקון ושיפור התחנות בעקבות המשובים. עבודה קבוצתית.

 

בניית משחקים- כל משחק הוא אוסף של מספר תחנות, הנמצאות בקרבה גיאוגרפית אחת לשנייה.

המורה המוביל וקבוצת תלמידים בונים יחד משחקים (תינתן הדרכה טכנית ופדגוגית) לקראת אירוע

השיא. לדוגמאות למשחקים לחצו כאן.

התמונה הגדולה- דוגמא לתצלום אוויר אינטראקטיבי המאגד מספר משחקים במרחב.

אירוע שיא:

האירוע הוא יום למידה חווייתי משותף של הורים ותלמידים, המשחקים בתחנות שיצרו התלמידים

באמצעות שימוש בטלפונים חכמים או טאבלטים.

 


לחזרה למרחב של עירי ת"א
דוגמא להנחיות לתלמיד שפיתחו בביה"ס רמת אביב ג'