מתווה התכנית

להלן המתווה לתכנית הלימודים על ציר זמן מול יצירת משמעות ללמידה
 
 
# שלב משמעות פדגוגית- ערכית משמעות אחרת
1

בחירת מקום/ אתר בעיר תל אביב- יפו על ידי התלמידים

הזדהות, בחירה בסביבה עשירה

קרוב / חשוב

2

קריאת מידע על המקום הנבחר מתוך מקורות מידע

ציטוט, ביבלוגרפיה, העמקה

הערכת מקורות

3

ביקור במקום הנבחר בשעות אחה"צ. חקר המקום וצילום תמונות

מחוייבות אישית, יצירת ידע חדש

נגישות, מעורבות הורים

4

כתיבת העבודה בכיתה במסגרת שיעורי מולדת/ שפה על פי התכנית המצורפת

שילוב רמות חשיבה גבוהות (בלום)

מה שצריך מול מה שמעניין

5

במקביל, דגש בשיעורי שפה על כתיבת טקסט תיאורי, טקסט מידעי וטקסט מפעיל

שילוב רמות חשיבה גבוהות (בלום)

מה שצריך מול מה שמעניין

6

לאחר כתיבת העבודה על פי התכנית, כל תלמיד יוצר "תחנה" (עצם למידה אינטראקטיבי מבוסס מקום) בפלטפורמת Wandering

סובייקט פעיל המעורב בקהילה ובחברה ומסוגל ליצור ידע בעל משמעות כחלק ממנה

התייחסות לנמען, יצירתיות, אתיקה

7

התחנות של הילדים נאספות לאתר אינטרנט ייעודי המכיל בתוכו את תוצרי התלמידים באופן שכבתי ובאופן עירוני

להיות חלק מקבוצה, קהילה

שלי יחד עם/ מול שלנו

8

תוך כדי תהליך יצירת התחנות, מתקיים בכיתה תהליך משוב עמיתים, בו התלמידים משתמשים בתחנות של חבריהם ונותנים להם משוב

התנהגות נאותה ברשת במובן החיובי שלה: מה אני אמור כן לעשות באינטרנט כתלמיד

דינמיקה חברתית

9

יוצרי התחנות משפרים ומתקנים אותן בעקבות המשובים של חבריהם, של המורה ושל הקהילה

אחריות

אחריות

 

לחזרה למרחב של עירי תל אביב לחצו כאן