עירי תל- אביב

חזון העיר תל-אביב-יפו מבטא את המתח שבין חדשנות למסורת בין שימור לפיתוח ויוצר מורשת דינמית

לה כולנו שותפים.

במסגרת לימודי מולדת חברה ואזרחות בכיתה ד' לומדים התלמידים את נושא "היישוב שלי". באופן

מסורתי התלמידים לומדים על העיר שלהם- בתל-אביב-יפו הם לומדים בעיר שלהם ומהווים חלק מקהילה

אזרחית לומדת.


​התלמידים בוחרים אתר מסויים בעיר ובתהליך חקר בונים את הידע כחוויה קהילתית שיתופית

באמצעות "למידה מבוססת מקום", המאפשרת חיבור בין טכנולוגיה ניידת לתחומי הדעת השונים:

גיאוגרפיה, מולדת, חברה, אזרחות והבעה בכתב.

התכנית נותנת מענה למטרות והישגים נדרשים:

בחינוך לשוני

- דליית מידע רלוונטי לנושא הנלמד משני מקורות מידע לפחות.

- תיאור והסבר של תופעות, תהליכים והתנהגויות כחלק מתהליך למידה.

- כתיבת הוראות להפעלת אחרים.

- כתיבה הממוקדת בנושא או ברעיון ופיתוחם תוך שמירה על נקודת ראות מסויימת.

- הבעת עמדה על טקסט כתוב, דבור או חזותי על נושא או על סוגיה.

במולדת, חברה ואזרחות 

- הבנת קשרי הגומלין בין הפרט לבין הסביבות שבהן הוא חי.

- הכרה והתמצאות בסביבה.

- התייחסות לסביבות למידה שונות כמשאב להפקת מידע.

- רכישת כישורי למידה וחשיבה הנדרשים להבניית ידע חדש.

- טיפוח כישורים לעבודה בצוות ולתקשורת בין- אישית.

באוריינות מחשב ומידע

- דיון מקוון בשיח א- סינכרוני.

- איתור תמונות וסרטונים ושימוש בהם.

- איסוף וניהול מידע.

- הפקת והחלפת מידע.

- שיתוף מידע.


תוצרים:

כל תלמיד/ קבוצת תלמידים ייצרו תחנה בנושא מקומות בעיר תל- אביב- יפו.

כל תחנה יכולה להוות עצם למידה בודד כיחידת לימוד האורכת זמן קצר (15-20 דק'), או לצרף יחד

כמה עצמי למידה ולאחד אותם לפעילות.

הערכה:

הערכה משמעה יצירת משמעות לסיטואציית הלמידה (ולא שיפוט של התלמיד). השאלה היא האם

התלמיד יצר ערך? האם הוא יצר ידע? האם הוא חוקר המגיב לעמיתים ועוזר להם להשתפר (מדען

בקהילה)? האם התוצר הסופי קיבל נראות ציבורית?

באמצעות תהליכי משוב עמיתים, מורים, מומחים והקהילה מתקיימת הערכה חלופית שמשמעה לקיחת

אחריות על תהליך הלמידה והתוצר על ידי התלמיד.

למידע נוסף על הערכה חלופית לחצו כאן.

 

 

לחזרה למרחב של עירי תל אביב לחצו כאן