שותפים לעיצוב החינוך בעיר

23/08/2016

תלמידים, הורים, צוותי חינוך, מנהלים ואנשי מטה

 

אם אתם רוצים חינוך איכותי.

אם אתם מאמינים בחינוך שיוויוני.

אם אתם חולמים על פריצת דרך.

אם חשוב לכם להיות מעורבים.

זה הזמן להצטרף אלינו!

עיריית תל-אביב - יפו מזמינה אתכם לשלב כוחות חינוך - קהילה, בעיצוב פני החינוך בעיר.

 

תל-אביב - יפו שואפת להיות מודל לחינוך ציבורי שוויוני ומעולה, המחנך לישראליות משותפת למגוון

האוכלוסיות, הדתות והמעמדות החברתיים השונים בעיר. תוך התחשבות במנעד הערכים והתפיסות,

ומתן מקום וביטוי לכולם כחלק מהסיפור השלם של העיר, וכחלק מהאתגרים של החברה הישראלית.

 

צוותי החשיבה והפיתוח, יפעלו במהלך שנת הלימודים תשע"ז, ויעסקו באתגרי חינוך מרכזיים, עכשוויים

ועתידיים.

 

התובנות והמסקנות של צוותי החשיבה והפיתוח יהוו תשתית לתכנית העבודה העירונית

בשנת הלימודים תשע"ח.

 

Get English

השבחת לימודי האנגלית הדבורה, ברצף הגיל יסודי - על יסודי

נעורים

התחדשות המבנה ותכני הלימוד בחטיבת הביניים

משב רוח

טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי

בצוותא

שותפות הורים במערכת החינוך

מצפן

הגדרת מדד תל-אביב - יפו להערכת מוסדות חינוך