מובילות ירוקה

​מודולה זו נכתבה בשיתוף עם תכנית "מובילות ירוקה" של המחלקה לחינוך יסודי והרשות העירונית

לאיכות הסביבה בתל-אביב-יפו. לתכנית המלאה של מובילות ירוקה לחצו כאן.

 

במודולה זו, התלמידים חוקרים ומתעדים את הסביבות בהן הם פועלים, ויוצרים "תחנות" כשכל תחנה

מהווה עצם למידה המשקף את תהליך הלמידה, אך גם את התוצר.

 

מטרת הפעילות של התלמידים היא להעמיק את האחריות של הקהילה לטבע העירוני, תוך שימור

המגוון הביולוגי. הידע שהתלמידים יצרו מאפשר לכל אחד בקהילה להכיר וליהנות מהטבע העירוני

בדרך של משחקים, סיורים ופעילויות של שמירה וטיפוח. באמצעות פעילויות אלו ניתן להגדיל את

מעורבות הקהילה והשמירה על הטבע העירוני.


במסגרת זו, בתי הספר יקבלו הדרכה פדגוגית ממדריכות "מובילות ירוקה" בנוסף להדרכה וליווי של

מדריך תקשוב עירוני.

 

השותפות ב"מובילות ירוקה":

• עינת גפן-סגל- אחראית חינוך והסברה סביבתית, הרשות העירונית לאיכות הסביבה 
   תל-אביב-יפו
• רחל אופנהיים- ממונה מדע, טכנולוגיה וסביבה, המחלקה לחינוך יסודי
• מלכה מנוביץ'- רכזת פרויקטים סביבתיים, הרשות העירונית לאיכות הסביבה תל-אביב-יפו
• מירה בכשי, חיה ליאור, ענבר קיזל ויפית בראון- מדריכות "מובילות ירוקה"

הצעה למהלך בכיתה- לחצו כאן

לחזרה למודולות