מובילות ירוקה- מהלך בכיתה

• בחירת קבוצת תלמידים (מומלץ קבוצה רב גילית) ל"מובילות ירוקה".

דיון בקבוצה - מה זה "טבע עירוני?", האם ידוע לתלמידים על פינות טבע בתוך העיר

   תל- אביב-יפו? האם מידי פעם יוצאים לסיורים או טיולים עם המשפחה? ועוד. ניתן ליצור

   ענן מילים, טבלת מקומות למיון לפי מילות מפתח (למשל מקומות טבעיים, מקומות שנוצרו

   על ידי אדם וכו') ועוד.על ידי אדם וכו') ועוד.

• התנסות בסביבת ביה"ס במשחק פאזל חווייתי- לחצו כאן.

• אימוץ אתר "טבע עירוני"/  מגוון הציפורים / טיפוח גינה אקולוגית בחצר בית הספר-

   מפגש אחת מפגש אחת מפגש אחת מפגש אחת לשבוע/ לשבועיים עם קבוצת תלמידים

   לתהליך החקר. 

• במפגשים יצאו התלמידים לסביבה שנבחרה עם אמצעי קצה: צילום ותיעוד של התפתחות ושינויים

   בשטח בהתאם לנושא הנבחר.

יצירת תחנות- התלמידים יבנו תחנה במחולל (כלי המנחה ליצור תחנה איכותית שלב אחר שלב.

    למדריך לחצו כאן) לפי הנושא שחקרו. בשלב זה התלמידים יזינו מידע חלקי ויצרו טיוטת תחנה.

*שימו לב: יש להשלים את תהליך יצירת התחנה עד סופו. לא ניתן לשמור במהלך היצירה ולכן

              מומלץ להקדיש שיעור כפול בשלב זה.

עריכת התחנות- התלמידים יערכו את התחנות על פי חלקי התחנה (למדריכי עריכת תחנה-

   לחצו כאן).

   1. GO- מיקום במפה ותיאור מילולי- היכן נמצא הדבר? כיצד נזהה אותו?

   2. DO- פעילות מעניינת שניתן לבצע במקום כדי ללמוד משהו חדש + חידה או שאלה שניתן

           לענות עללענות עליה רק אחרי שמבצעים את הפעילות במקום.

   3. INFO- מידע קצר על הנושא הנבחר וקישורים מרחיבי ידע.

משוב עמיתים- יציאה לשטח עם אמצעי קצה להתנסות בתחנות שבנו התלמידים.

  כל תלמיד יתנסה במספר תחנות של עמיתיו וייתן משוב בחלק "הענן" (SHARE/ Discuss)

  בתחנה. המשוב יכלול בתוכו התרשמות כללית והצעות לשיפור. למדריך להוספת תגובה לחצו כאן.

• בכיתה, התלמידים יבצעו עריכה נוספת של התחנות וישפרו אותן בעקבות המשובים שקיבלו.

  בשלב זה גם המורה תיתן משוב לתלמידים על התחנות, מומלץ להיעזר במחוון.

• יצירת משחק מהתחנות שיצרו התלמידים ויציאה לשטח להתנסות ובדיקה נוספת של התחנות,

   הפעם במבנה משחקי חווייתי. למדריך יצירת משחק לחצו כאן.

• קבוצת "מובילות ירוקה" תפעיל תלמידים נוספים מבית הספר במשחק שיצרו. מומלץ לבקש משוב

   מהתלמידים המשחקים ולשפר את התחנות בהתאם.

• קבוצת "מובילות ירוקה" תפעיל את צוות המורים במשחק שיצרו ויקבלו גם מהם משוב על התחנות.

• בסיום התהליך, יתקיים אירוע שיא קהילתי לתלמידי "מובילות ירוקה" והוריהם, או לתלמידי כל

   בית הספר והוריהם. באירוע ישחקו ההורים והתלמידים במשחקים ובתחנות שיצרו תלמידי

   המובילות.


 

לחזרה למודולת מובילות ירוקה