מדעים- מהלך חקר

​• בחירת אתר הטבע בו יתבצע החקר (בחצר ביה"ס או במרחב טבע עירוני לפי המקומות המוצעים

  בתחילת התכנית).

• המורה יצא לסיור מקדים במקום, על מנת להכיר את המקום ואת הגורמים בו בעונת השנה, וכדי

  לצלם תמונות למצגת הכנה לתלמידים. בנוסף, המורה יצור תחנה לתלמידים שתלווה אותם בזמן

  הסיור. התחנה תכול הוראות הגעה למקום ותיאורו, מידע קצר, מהלך הסיור והנחיות לפעילות: צילום

  של צמחים ובע"ח רבים ככל האפשר בזמן הסיור. לתחנה לדוגמה לחצו כאן.

• התנסות בסביבת ביה"ס במשחק פאזל חווייתי- לחצו כאן.

שיעור הכנה בכיתה (מלווה במצגת): מטרות הסיור, מהלך הסיור, האזור הגיאוגרפי, רקע כללי על

  מאפייני המקום, הצמחים, בעלי החיים והנופים הבולטים. הצגת התחנה והנחיות כיצד להעלות

  תמונות לתחנה במהלך הסיור (מדריך הוספת תמונות).

סיור היכרות עם בית הגידול- יציאה לסיור עם אמצעי קצה לתיעוד ממצאים בשטח. במהלך הסיור

  התלמידים יתבקשו לצלם גורמים, צמחים ובע"ח רבים ומגוונים ככל האפשר ולהעלות את התמונות 

  לתחנה. במהלך הסיור כדאי להפנות את תשומת ליבם של התלמידים לתופעות מעניינות, ולעודד

  אותם לשאול שאלות על התופעה.

דיון בכיתה לאחר הסיור: הצגת התמונות שהעלו התלמידים על הלוח בזמן הדיון. מיון התמונות לפי

  תבחינים שיציעו התלמידים ("העתק הדבק" לטבלה). הכללה: כולם גורמים חיים (ניתן להזכיר מהם

  מאפייני חיים). נקודה למחשבה לשיעור הבא: מה משפיע על בעלי החיים והצמחים בבית הגידול?

• פתיחת השיעור בשאלה למחשבה מהשיעור הקודם. כתיבת הרעיונות של התלמידים מתחת לטבלה.

  מיון הגומיון הגורמים המשפיעים (אביוטיים) לקבועים (סוג קרקע, חלחול) ומשתנים (טמפ', לחות,

  רוח, אור, מליחות קרקע).רוח, אור, מליחות קרקע).

 • חלוקה לקבוצות עבודה ובחירת נושא: כל קבוצה תבחר צמח או בע"ח שאותו היא מעוניינת

   לחקור. כל קבוצה תפתח לעצמה מחברת שיתופית ב-365 (OneNote), תשתף את חברי

   הקבוצה ואת המורה. במחברת התלמידים יתכננו את שלבי עבודתם.המורה. במחברת התלמידים

   יתכננו את שלבי עבודתם.

• התלמידים יפתחו חוצץ חדש במחברת, יזהו ויכתבו את הגורמים המשפיעים על הצמח או בעל החיים

  שבחרו, יבחרו גורם אחד וינסחו שאלת חקר והשערה. המורים יסבירו מהי שאלת חקר ויתנו תבניות

  שונות לשאלות חקר, לדוגמה: כיצד...... משפיע על.......? מה הקשר בין.... לבין.....? כל קבוצה

  תציג בפני הכיתה והמורה את שאלת החקר השלה לקבלת משוב וטיוב השאלה. חוברת עזר למורה.

דיון בכיתה: כיצד ניתן לבדוק ולחקור את השאלה? כיצד מתכננים ניסוי? כל קבוצה תפתח חוצץ

  חדש במחברת ותתכנן בו ניסוי (דפי עזר לתלמידים לתכנון ניסוי).

• התלמידים יצקו את התוכן שכתבו לתוך תחנה בסביבת "wandering". המורים יקבלו ערכת תחנות

  ריקות כמספר הקבוצות בכיתתה (לדוגמה). התלמידים יערכו את התחנות ויכניסו לתוכן את התוכן

  שלהם, על פי חלקי התחנה:

  1. GO- שם המקום, נושא החקר, תיאור המקום ותיאור נושא החקר (כיצד נזהה אותו?). 

      למדריך עריכת GO לחצו כאן.

  2. INFO- שם התחנה יהיה שאלת החקר. 2. INFO- שם התחנה יהיה שאלת החקר. בגוף

      הטקסט יכתבו התלמידים מדוע בחרו בנושא זה הטקסט יכתבו התלמידים מדוע בחרו בנושא זה

       ומהי השערתם. בנוסף יוסיפו תמונה מייצגת שצילמו במקום. בעמוד זה יוסיפו התלמידים תגיות:

      מילות המפתח של התחנה. למדריך עריכת INFO לחצו כאן.

  3. DO- תכנון מהלך הניסוי, כלים וחומרים, מספר מדידות וכו'. למדריך עריכת DO לחצו כאן.

• משוב מורה- המורה תבדוק את התחנות של הקבוצות ותיתן להם משוב בעמוד התגובות לשיפור

  התחנה בעקבות הדגשים הנ"ל. (מחוון להערכת תחנה).

• התלמידים יערכו שוב את התחנות בעקבות משוב המורה.

• יציאה לניסוי בשטח: התלמידים ייצאו לשטח עם אמצעי קצה, החומרים והכלים הנדרשים לניסוי

  שתכננו. כל קבוצה תכנס לתחנה שבנתה באמצעות המכשיר הסלולרי שלה ותבצע את הניסוי לפי

  השלבים בתחנה. כל קבוצה תתעד ממצאים בשטח בצילום ובכתיבה, בעמוד התגובות של התחנה

  SHARE/DISCUSS.

• בכיתה, כל קבוצה תדווח על התהליך שביצעה באמצעות הקרנת התחנה על הלוח, התמונות

  והממצאים שאספה. דיון בכיתה: האם ממצאים של קבוצות מסוימות יכולים לתרום לניסוי של קבוצה

  אחרת? אילו קבוצות יכולות להיתרם אחת מהשנייה?

• בשיעורים הבאים, התלמידים יצאו לשטח להמשך מדידות ואיסוף ממצאים. אם מדובר במדידה

  יומיומית, ניתן לבקש מהתלמידים לבצע את המדידות לפני או בסוף יום הלימודים באופן עצמאי.

• כל תלמיד/ קבוצה יתבקשו לבצע בשטח ניסוי של קבוצה אחרת אחת לפחות (במהלך השיעור או

  כמשימה לבית). לאחר הניסוי, התלמידים יעלו לעמוד התגובות של התחנה את הממצאים שאספו

  עבור חבריהם, תמונה מהשטח ומשוב: האם הוראות ההגעה ברורות? האם ניתן לבצע את הניסוי לפי

  ההנחיות? האם יש הצעות לשיפור?

• כל קבוצה תשפר את התחנה שלה בעקבות משובי העמיתים.

• בסיום תהליכי המדידה, התלמידים ייצאו את הנתונים מתוך התחנה לגרף או לטופס אקסל.

  התלמידים ידונו בקבוצה בממצאים וינסו לנסח מסקנה, תשובה לשאלת החקר. התלמידים יכתבו את

  המסקנה בעמוד המידע של התחנה.

• במידה ולא הצליחו להגיע למסקנה- תכנון המשך ניסוי וביצועו.

• במידה והגיעו למסקנה, כל קבוצה תוסיף בעמוד המידע הצעה להמשך החקר ורפלקציה קצרה על

  התהליך שעברו.

• תכנון אירוע שיא: על מנת להפעיל אחרים בצורה חווייתית בתחנות שבנו התלמידים, כל קבוצה

  תוסיף שאלה/ חידה בעמוד ה- DO של התחנה. שאלה שהמשתמש יוכל לענות עליה לאחר שביצע

  את הניסוי פעם אחת.

• התלמידים יבדקו את התחנות אחד של השני, ינסו לענות על החידה וייתנו משוב.

• כל קבוצה תערוך את התחנה שלה בעקבות המשובים.

• המורים יחד עם קבוצת תלמידים נבחרת יבנו משחק חווייתי המורכב מהתחנות של התלמידים.

  למדריך יצירת משחק לחצו כאן.

• התלמידים יפעילו תלמידים מכיתות אחרות במשחק שבנו ואת צוות המורים, שייתן אף הוא משוב

  והצעות לשיפור.

• אירוע שיא קהילתי- מפגש חווייתי של תלמידים והוריהם במשחקים ובתחנות שבנו התלמידים.


חזרה למודולת מדעים