מדעים

​מודולה זו מציעה למידה והוראה של מיומנויות החקר המדעי, תצפית וניסוי, בסביבות טבע שונות:

מחצר בית הספר ועד שטחים פתוחים, שלוליות חורף ושדות בור.

 

הלמידה מתבצעת על פי מאפייני הוראה-למידה –הערכה של מיומנויות החקר המדעי (על פי המינהל

למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך- לחצו כאן):

• הוראת המיומנות בשילוב עם תכני לימוד ובאמצעות התנסות חווייתית.

• שיתוף התלמידים בשלבי ההבניה והיישום של המיומנויות באופן גלוי ומפורש.

• למידה פעילה, ביצוע המיומנויות וחשיבה רפלקטיבית.

• שילוב גופים בלתי פורמאליים לתמיכה בקיום וקידום תהליכי חקר מדעי בבתי הספר ומחוצה לו.

חלק ניכר מתהליך החקר יתבצע מחוץ לכיתה, בסביבה/ות טבע עירוני, לבחירת בית הספר.

במסגרת תהליך החקר, יוצאים התלמידים מחוץ לכיתה, לאתר הטבע הנבחר לעיתים קרובות ככל

הניתן, ומבצעים בו את תהליך החקר בשילוב טכנולוגיה ניידת (סמארטפונים וטאבלטים) וחיישנים או

מדי טמפרטורה, לחות, תאורה וכו'.

 

התלמידים יוצרים תחנות וירטואליות ב"למידה מבוססת מקום", באמצעות אמצעי הקצה. בתחנות הם

מתארים את תהליך החקר שלהם ומזינים לתוכן את הנתונים המצטברים לאורך התהליך.

התחנות הווירטואליות מאפשרות לתלמידים אחרים להתנסות בתהליכי חקר של עמיתיהם, לתרום

מהידע שלהם ולתת משוב בונה.


להצעה למהלך חקר בכיתה- לחצו כאן

חזרה למודולות