טבע מהלך בכיתה

​• דיון בכיתה - מה הוא שטח טבעי? האם התלמידים מכירים שטחים טבעיים באיזור בית הספר? האם

  מידי פעם יוצאים לסיורים או טיולים עם המשפחה? מה ניתן למצוא בשטח טבעי? ניתן ליצור ענן

  מילים, טבלת ומיון לפי מילות מפתח (למשל צמחים, בעלי חיים, דוממים ועוד).

• התנסות בסביבת ביה"ס במשחק פאזל חווייתי- לחצו כאן.

• בחירת אתר שטח טבעי באיזור בית הספר או בתוכו, גינה אקולוגית בחצר בית הספר או גינה

  קהילתית. יציאה לסיור עם התלמידים לסביבה שנבחרה עם אמצעי קצה. המורים ייצרו תחנה

  לתלמידים שתלווה אותם בזמן הסיור. התחנה תכיל הוראות הגעה למקום ותיאורו (GO), מידע קצר

  (INFO), מהלך הסיור והנחיות לפעילות (DO): צילום של צמחים ובע"ח רבים ככל האפשר בזמן

  הסיור (SHSRE /DISCUSS). לתחנה לדוגמה לחצו כאן.

• שיעור הכנה בכיתה: מטרות הסיור, מהלך הסיור, האזור הגיאוגרפי, רקע כללי על מאפייני המקום,

  הצמחים, בעלי החיים והנופים הבולטים. הצגת התחנה והנחיות כיצד להעלות תמונות לתחנה במהלך

  הסיור. למדריך הוספת תמונות לחצו כאן.

• סיור היכרות עם השטח- יציאה לסיור עם אמצעי קצה לתיעוד ממצאים בשטח. במהלך הסיור

  התלמידים יתבקשו לצלם צמחים ובע"ח רבים ומגוונים ככל האפשר ולהעלות את התמונות לתחנה.

  במהלך הסיור כדאי להפנות את תשומת ליבם של התלמידים לתופעות מעניינות ולעודד אותם לשאול

  שאלות על התופעה.

• דיון בכיתה לאחר הסיור: הצגת התמונות שהעלו התלמידים על הלוח בזמן הדיון. מיון התמונות לפי

  תבחינים שיציעו התלמידים ("העתק הדבק" לטבלה). התלמידים יתחלקו לקבוצות ויבחרו נושא אחד

  שמעניין אותם לחקור בעקבות הסיור והדיון הכיתתי.

• יצירת תחנות- התלמידים יבנו תחנה במחולל (כלי המנחה כיצד ליצור תחנה איכותית שלב אחר

  שלב. למדריך לחצו כאן) לפי הנושא שבחרו. בשלב זה התלמידים יזינו מידע חלקי ויצרו טיוטת

  תחנה. *שימו לב: יש להשלים את תהליך יצירת התחנה עד סופו. לא ניתן לשמור במהלך היצירה

  ולכן מומלץ להקדיש שיעור כפול בשלב זה.

• עריכת התחנות- התלמידים יערכו את התחנות על פי חלקי התחנה (למדריכי עריכת תחנה-

   לחצו כאן):  

   1. GO- מיקום במפה ותיאור מילולי- היכן נמצא הדבר? כיצד נזהה אותו?

   2. DO- הפעילות שיש לבצע כדי לראות, לשמוע, להריח, לגעת בדבר.

   3. INFO- מידע קצר על הדבר מתוך מקורות מידע.

• יציאה לשטח עם אמצעי קצה להתנסות וביצוע תצפית על הנושא הנבחר. כל קבוצה תצא עם אמצעי

  קצה ותתעד באמצעותו את התצפית. התלמידים יעלו לעמוד התגובות של התחנה תמונות וסרטונים

  ויתארו בטקסט את מה שראו.

• בכיתה, עריכת התחנות פעם נוספת (הוראות הגעה למקום, תיאור מילולי, הפעילות) והוספת המידע

  החדש שהתקבל מהתצפית לעמוד המידע.

• יציאה לשטח להתנסות בתחנות שבנו התלמידים ואיסוף מידע. כל תלמיד יתנסה במספר תחנות של

   עמיתיו וייתן משוב בלשונית "הענן" של התחנה (SHSRE/DISCUSS). המשוב יכלול בתוכו

   התרשמות כללית והצעות לשיפור: האם הוראות ההגעה ברורות? האם הפעילות ברורה? האם

   המידע מספיק רחב? בנוסף כל תלמיד יבצע תצפית קצרה על נושא של קבוצה אחרת ויוסיף מידע

   ותמונות לתחנה, בעמוד התגובות.

• בשלב זה גם המורים יתנו משוב לתלמידים על התחנות, מומלץ להיעזר במחוון.

• בכיתה, התלמידים יערכו פעם נוספת את התחנות וישפרו אותן בעקבות משובי העמיתים, המורה

  והמידע הנוסף.

• הוספת פעילות וחידה: כל קבוצה תחשוב על פעילות מעניינת שאפשר לבצע בשטח כדי ללמוד

  משהו חדש על הנושא שבחרו. הפעילות תנוסח כטקסט מפעיל בעמוד DO של התחנה. בסוף

  הפעילות התלמידים יוסיפו שאלה/ חידה (כדאי כזו שניתן לענות עליה רק לאחר ביצוע הפעילות).

  בעמוד המידע יוסיפו התלמידים רפלקציה קצרה על התהליך שעברו, קישורים ביבליוגרפיים ועוד.

  דוגמאות לתחנות (לחצו על סימן V בתחנה כדי להגיע ללשונית הפעילות):

   1.עץ הלימון

   2. מקור החסידה

   3. תקשורת בין הנמלים

   4. יחסי גומלין בין האורן לסביבתו

   5. זיהוי ציפורים על פי קולן

• יצירת משחק מהתחנות שיצרו התלמידים ויציאה לשטח להתנסות ובדיקה נוספת של התחנות, הפעם

   במבנה משחקי חווייתי. למדריך יצירת משחק לחצו כאן.

• הכיתה תפעיל תלמידים נוספים מבית הספר במשחק שיצרה. מומלץ לבקש משוב מהתלמידים

  המשחקים ולשפר את התחנות בהתאם.

• מומלץ להפעיל גם את צוות המורים במשחק ולקבל גם מהם משוב על התחנות.

• בסיום התהליך, יתקיים אירוע שיא קהילתי לתלמידי הכיתה והוריהם, או לתלמידי כל בית הספר 

  והוריהם. באירוע ישחקו ההורים והתלמידים במשחקים ובתחנות שיצרו התלמידים.

חזרה למודולת טבע