השכונה שלי

​התכנית באה להרחיב את נושא "הסביבה שלי" ללמידה על השכונה מחוץ לגבולות הכיתה. חקר

השכונה דרך הרגליים והעיניים באופן המאפשר למידה רלוונטית, המחוברת לחיי היומיום של

התלמידים ויצירת ידע חדש שלא היה קיים לפני כן, המשפיע באופן ישיר על השכונה עצמה ותושביה,

ויכול להוביל לאקטיביזם ושינוי משמעותי.

 

במסגרת התכנית, תלמידי שכבת ג' בוחרים נושא לחקר בסביבתם הקרובה: שמות הרחובות,

ההיסטוריה של השכונה, שימור ופיתוח, מבני ציבור, איכות הסביבה, זהירות בדרכים, נגישות,

האוכלוסייה ועוד.

 moledet_13.jpg

התלמידים חוקרים את הנושא שבחרו דרך תצפיות והתבוננות, שאילת שאלות וחיפוש מידע רלוונטי

מתוך מקורות מידע שונים. במהלך העבודה התלמידים יוצרים תחנות דיגיטליות (עצמי למידה מבוססי

מקום) על המקום/ הנושא שבחרו, ובאמצעות כך חושפים את הידע החדש שנוצר לתלמידים אחרים או

לתושבים, ומאפשרים להם ללמוד ולראות באופן אחר את השכונה שבה הם חיים. כאשר בסוף התהליך

מומלץ להזמין את הקהילה לאירוע לימודי, חווייתי ומשחקי בעקבות תוצרי התלמידים בשכונה.

 

הצעה למהלך בכיתה- לחצו כאן

לחזרה למודולות