העיר שלי

​במסגרת לימודי מולדת חברה ואזרחות בשכבת ד' לומדים התלמידים את נושא "היישוב שלי".

shutterstock_284793056 (550x393).jpg

באופן מסורתי התלמידים לומדים על העיר שלהם - בתל אביב הם לומדים בעיר שלהם.

באופן מסורתי הם רוכשים ידע על העיר שלהם - בתל אביב הם יוצרים ידע על העיר שלהם.

באופן מסורתי הם תלמידים בכיתה - בתל אביב הם חלק מקהילה אזרחית לומדת.

כפועל יוצא אנו מציעים להישען על עקרונות לימוד המתמקדים ברלוונטיות לצרכי הלומדים,

אינטגרטיביות בין תחומי הדעת, מעורבות אישית- חברתית, לימוד אקטיבי ומבנה מודולרי.

הלכה למעשה, התלמידים בוחרים אתר מסוים בעיר, ובתהליך חקר בונים את הידע כחוויה קהילתית

שיתופית באמצעות "למידה מבוססת מקום".


*במקביל ללימודי נושא "אזורים ביישוב ובעיר תל אביב – יפו", פרק ראשון ב"לחיות יחד בישראל" לכיתה ד'.

**ניתן להיעזר בחוברת העשרה "אני והיישוב שלי" (מתוך הילקוט הדיגיטלי של "אופק").

 

 

הצעה למהלך בכיתה - לחצו כאן.

 

חזרה למודולות