מודולות

התכנית הינה תכנית מודולרית המורכבת ממודולות דינמיות, כאשר כל מודולה בעלת פוטנציאל להיות

תכנית בפני עצמה ובמקביל מהווה חלק מרצף של אבני דרך היוצרות את התכנית השלמה-למידה

מבוססת מקום באמנות בעיר תל-אביב-יפו על מוסדותיה ותכניה התרבותיים. 

 

כל מודולה מורכבת ממשימות ידע ופעילויות אקטיביות, המובילות את הלומד בצורה עצמאית לתכני

הלמידה. התלמיד חווה למידה מתוך התנסות ומשחק ובכך חווה חוויה משמעותית ולמידה חדשנית

מסדר חשיבה גבוה.

 

לחזרה לבדרך למידה מבוססת באמנות לחצו כאן