"בדרך" מודולות

​התכנית הינה תכנית מודולרית ודינמית, כאשר כל מודולה בעלת פוטנציאל להיות תכנית בפני עצמה

ובמקביל מהווה חלק מרצף של אבני דרך היוצרות את התכנית השלמה.

 

כל מודולה מורכבת ממשימות ידע ופעילויות אקטיביות, המובילות את הלומד בצורה עצמאית לתכני

הלמידה. התלמיד לומד מתוך התנסות ומשחק ובכך חווה חוויה משמעותית ולמידה חדשנית

מסדר חשיבה גבוה.

 

המודולות הן: