מהלך המודולה

1. ביה"ס יצור קשר עם מרכזי התכנית לתיאום פגישת היכרות והתאמת המודולה לבית הספר.

 

2. המורה המוביל  ורכז/ת התקשוב הבית ספרי ייצורו קשר עם מרכזי התכנית לקבלת הדרכה,

    הנחיות ופתיחת סביבה ייעודית לביה"ס בפלטפורמת- The wandering.

 

3. המורה המוביל ורכז/ת התקשוב הבית ספרי ייצורו קשר עם איש הקשר של המוזיאון לתיאום

    הביקורים.

 

4. הכנה בפורטל הבית ספרי- באתרי המקצוע המתחברים עם תכנית "בדרך" בבית הספר,

    יש לפתוח נושא במיקוד המפרט את מהלך העבודה כולל קישורים רלוונטיים עבור

    המורים והתלמידים. כמו כן, יש לתעד ויזואלית את התהליך ולעלות את התיעוד לפורטל.

 
5. הצעה לפעילויות מתוקשבות בכיתה- הפעילויות מורכבות משלושה שלבים הנעשים בכיתה:

א. שאלון מתוקשב הבודק את החוויה המוזיאלית הכללית הרווחת בקרב התלמידים, חווית היצירה

   בשיעורי האמנות והשימוש בטכנולוגיה. השאלון יונגש לתלמידים דרך אתר המקצוע הבית ספרי

   של אמנות.

ב. פעילות כיתתית להכרת המוזיאון- "שוטטות" וריטואלית במוזיאון. לפעילות לחצו כאן.

    למורים- שימו לב כי את המצגת יש להוריד אליכן ל- onedrive. לפתוח מספר שקפים בהתאם

    למספר התלמידים בכיתה ולשתף אותם דרך המשימה באתר המקצוע.

ג. התנסות בתוך ביה"ס בפלטפורמת wandering- שולחים את התלמידים לרחבי ביה"ס לצלם

   ולהתנסות/ לכתוב תחנות על מרחבים/ פינות/ צמחים/ אנשים וכל מה שמעניין.

 

6. ביקור במוזיאון- הביקור במוזיאון יהווה המשך ישיר לפעילות המתוקשבת שנעשתה בכיתה. אם

בכיתה החוויה היא דיגיטלית, בביקור החוויה הופכת לפיזי מרחבית. המפגש ילווה ויונחה על ידי מדריך

מטעם המוזיאון.

הסיור מורכב משלושה חלקים:

א. "שוטטות במוזיאון"- תיעוד כמסלול אישי.

ב. פעילות משחקים באחת מהתערוכות המוצגות.

ג. "אני פסל סביבתי"- תגובה לסביבה.

באפשרות ביה"ס לבחור לקיים את רצף הפעילויות המוצג בתכנית, לבחור חלק מהן או לפצל לשני

ביקורים. שימו לב- לכל חלק תחנה נפרדת ב- wandering בה יעלו התלמידים את הצילומים.

 

א. "שוטטות במוזיאון"- תיעוד כמסלול אישי- התלמידים מתבקשים ל"שוטט" במרחב המוזיאלי. 

התלמיד יסייר לפי העניין שלו ובהשראת המוצג אותו חקר, ויגדיר לעצמו את המסלול תוך כדי תנועה.

ניתן להיעזר במפת המוזיאון אליה נחשף בפעילות המקדימה בכיתה. השוטטות מאפשרת את פיתוח

הסקרנות והאחריות האישית לפעילות ולמסלול, וכן גילויים ותיעודיים אישיים ומגוונים. בשלב זה יחולקו

התלמידים לקבוצות קטנות של 2-3 תלמידים.

• חקר חזותי- התלמידים "ישוטטו" במוזיאון, יחקרו ויגלו ברגליים. בשלב זה יאתרו התלמידים את

המוצג שחקרו בכיתה, יצלמו אותו צילום אמנותי וייתנו לו נקודת מבט חדשה.

• תיעוד- תוך כדי "השוטטות" התלמידים פעילים ומקליטים, באמצעות אפליקציית GPS

(לדוגמא,  my tracks) את מסלולם האישי בתוך המוזיאון. למעשה התיעוד הטכנולוגי של המסלול

יוצר תיעוד גרפי של קונטור מרחב השוטטות. קונטור זה מהווה בסיס ליצירה חזרה בכיתה (פלסטית/

דיגיטלית).

• צילום ומיפוי- התלמידים יחפשו תוך כדי "השוטטות" זוויות צילום ונקודות מבט אישיות על המוצגים

בדרך. התלמידים יצלמו, באמצעות מכשירי הקצה: יצירות, היצגים, קומפוזיציות וכו', תוך דגש על

סוגיות בצילום: נקודת מבט, תקריב, פנורמה, מקרו, מאקרו, צבע שחור- לבן, צבעוניות, טבע, טשטוש

ועוד.

• מיון ועריכה- כל תלמיד יבחר 5 תמונות של הדרך שלו ו-3 תמונות של המוצג. באפשרותם לערוך

ולעבד את התמונות בפילטרים שונים.

• תיוג ושיתוף- התלמידים יעלו את התמונות שבחרו לאפליקציית אינסטגרם. שם יתייגו כל תמונה

ב- #שוטטותבמוזיאון. תיוג זה יוצר תערוכה מסכמת המורכבת מעבודות התלמידים.


ב. משחק חווייתי באחת מתערוכות המוזיאון. יתוכנן בשיתוף עם אגף החינוך של מוזיאון א"י, בכפוף

לתכנית העירונית המשותפת. ניתן לבחור פעילות בתערוכה מתחלפת או קבועה.

ג. "אני פסל סביבתי"- תגובה לסביבה- בפעילות זו התלמידים מתחלקים לקבוצות (5-6 תלמידים),

חוזרים ל"מקום" אחד שעניין אותם במיוחד ואותו תיעדו בתחנה הראשונה. המקום יכול להיות פסל,

היצג, מדשאה, ציור, מבנה, עץ ועוד. ב"מקום" על התלמידים ליצור פסל סביבתי אך ורק באמצעות

גופם ותנועתם, תוך שיתוף פעולה. חבר או שניים בקבוצה יעצבו את הפסל וידאגו לצילומו. יש להעלות

את הצילומים לאינסטגרם בתיוג #אניפסלסביבתי.

הצעה לסדר יום:

08:00- 09:00- התכנסות בכיתה-בדיקת אמצעי הקצה+ אינטרנט+ תרגול כניסה לסביבת התחנות.

09:00- 09:30 - הגעה למוזיאון.

09:30- 10:00- הפסקת אוכל ושירותים.

10:00- 11:30- פעילות "שוטטות במוזיאון"

11:30- 11:45- התכנסות והנחיה לפעילות הבאה

11:45- 12:45- משחק חווייתי באחת מתערוכות המוזיאון.

12:45- 13:45- פעילות "אני פסל סביבתי"

13:45- 14:15- התכנסות, עלייה לאוטובוס וחזרה לביה"ס.

 

פעילות מסכמת ורפלקציה בכיתה. כל תלמיד וכל קבוצה ("פסל סביבתי") יעלו את התמונות לאזור

האישי (OneDrive) בסביבת 365 וישתפו את המורה ואחד את השני. בהחלטת המורה לאמנות

להכווין את התלמידים לתוצר המצופה. 

תוצרי תלמידים- המורה תעלה את תיעוד תוצרי התלמידים לתוך מרחב היחידה שבנתה באתר

המקצוע הבית ספרי. בנוסף תפתח מרחב בסביבת 365 בו יוכלו התלמידים לכתוב רפלקציה אישית.


אפשרות להמשך התהליך והעמקה:

בניית תחנות לפי הצילומים.

• מיון ובחירה- כל תלמיד יתבקש לבחור צילום מחוויית השוטטות שלו במוזיאון. הצילום יכול להיות

  מכל תערוכה שהיא.

• כתיבה- בעקבות הצילומים שבחרו יכתבו התלמידים פסקה קצרה לכל שאלה:

  • GO- אזכור ותיאור המקום בו צילמו (תערוכה, ביתן, חוץ וכו').

  • DO- תאר את הצילום שלך.

  • INFO- מה עניין אותך כשצילמת את התמונה?

 מומלץ לשתף פעולה עם המורה לשפה להשבחת הכתיבה. כמו כן, לעבור על הטקסטים של

 התלמידים, לבדוק, לכוון אותם וכו'. התלמידים, לבדוק, לכוון אותם וכו'.


יצירת תחנה בלמידה מבוססת מקום:

• התלמידים יגיעו עם הטקסטים והתמונות שצילמו.

• יצירת התחנה- כל תלמיד ייצור לעצמו שם משתמש.

• שלבי יצירת התחנה: GO, DO, INFO.

• תיוג- המורה ייתן לתלמידים מאגר מתוכו הם יוכלו לבחור במושגים הנכונים לתחנות שלהם, כמילות

  תיוג. יש לתייג לפחות שלושה מושגים. זו הזדמנות לעשות חזרה על המושגים.

• משוב- מהו משוב עמיתים? מהו משוב איכותי ומקדם? כיצד נותנים משוב בלי לפגוע? כיצד מקבלים

  משוב ומפיקים ממנו משוב ומפיקים ממנו תועלת? התלמידים יתחלקו לקבוצות (עד 3) כל קבוצה

  תיתן לפחות שלושה משובים לתחנות של חבריהם בלשונית ה- Discuss/Share

  עבודה עצמית- קבוצתית. בזמן זה גם המורה נותנת משוב לתחנות.

• תיקון ושיפור- בעקבות המשובים תיקון ושיפור התחנות. התחנות יעברו גם תיקונים של שפה וכתיב.

מושגים נלווים:

נקודת מבט, תקריב, פנורמה, מקרו, מאקרו, צבע שחור- לבן, צבעוניות, טבע, טשטוש, צילום מבויים,

פסל סביבתי, zoom in, zoom out, חוץ, פנים, פוקוס, קומפוזיציה, אור וצל, ניגודיות, הקפאת

תנועה, תאורה, פריים.

לחזרה למודולה