מבעד לעדשת המצלמה- מהלך המודולה

​1. המורה לאמנות או לחילופין רכז/ת התקשוב הבית ספרי ייצורו קשר עם מרכזי תכנית זו לפתיחת

סביבה ייעודית לביה"ס בפלטפורמת- The wandering.

 

2. הכנה בפורטל הבית ספרי- באתר מקצוע האמנות, והן באתרי המקצוע המתחברים עם התכנית

בבית הספר, יש לפתוח נושא במיקוד המפרט את מהלך העבודה כולל קישורים רלוונטיים עבור המורים

והתלמידים. כמו כן, יש לתעד ויזואלית את התהליך ולעלות את התיעוד לפורטל.

מומלץ ליצור מחברת OneNote שיתופית ב- 365 לכיתה בה יוכלו לעבוד ולתעד את כל התהליך,

להעלות את הצילומים, לכתוב את הטקסטים, לבחון את הידע שצברו דרך תחומי דעת נוספים ועוד.

 

3. שיעורי הקדמה- דיון במושגים, שוטטות והנחיות לתלמידים לפעולה.

המלצה- יצירת תרגיל צלמים ליום אחד ובו התלמידים משוטטים בביה"ס ומצלמים. 

 

4. "בדרך"- על התלמידים לצאת ולבחון מחדש את הציר המוביל מביתם לבית הספר על ידי צילום.

הצילום יכול להיות צילום חוץ וצילום פנים. באופן זה ילמדו התלמידים להתבונן מחדש ויפיקו

מהדרך נקודות מבט אישיות וחדשות. התלמידים יבצעו את משימת השוטטות והצילום בזמנם

החופשי. למשימה זו ניתן זמן של שבוע-שבועיים.

 

5. שיעורי המשך- במקביל לזמן שניתן לתלמידים לבצע את משימת השוטטות האישית, בכיתה

תתקיים פעילות המשך למשימת הצילום בביה"ס (צלמים ליום אחד). בפעילות זו ירוכזו החומרים

המצולמים, יתקיים ניתוח עבודות כיתתי, תוך הדגמת המושגים דרך העבודות.

 

6. מיון ובחירה- לשיעור השלישי כל תלמיד יביא את אוסף הצילומים שלו ממשימת השוטטות (דיסק

און קי/ מייל/ ענן עירוני). התלמידים יעבדו בזוגות, כל תלמיד יתבקש לבחור 3-5 יצירות. הזוגות

יסייעו זה לזה. רצוי שבשלב זה המורה תסתובב בין התלמידים ותסייע להם בבחירה.

שימו לב- לתחנה יש תמונה אחת מייצגת. .

 
7. כתיבה- בעקבות הצילומים שבחרו יכתבו התלמידים פסקה קצרה לכל שאלה:

• תאר את הצילום שלך.

• מה עניין אותך כשצילמת את התמונה?

• מה תהיה תחושתו של הצופה כשיתבונן בצילום לדעתך?

מומלץ לשתף פעולה עם המורה לשפה להשבחת הכתיבה. כמו כן, לעבור על הטקסטים של

התלמידים, לבדוק, לכוון אותם וכו'.

 

8. יצירת תחנה בלמידה מבוססת מקום:

• התלמידים יגיעו עם הטקסטים והתמונות שצילמו.

• כל תלמיד יצור לעצמו שם משתמש. ניתן להזין את כתובת המייל העירונית. (במידה ואין כתובת

   מייל, אפשר לכתוב כתובת בדויה).

• התלמידים ימקמו על מפה שיתופית את התחנות שלהם לפי כתובת המקום בו צולמה התמונה.

• כל תמונה הינה תחנה נפרדת. לכן כל תלמיד יכול לבנות עד 5 תחנות סה"כ.

• הכרת סביבת הפלטפורמה - כניסה לפלטפורמה דרך אתר המקצוע (בפורטל/ המחברת השיתופית)

   והדגמה של המורה.

• יצירת התחנה- כל תלמיד ייצור לעצמו שם משתמש. ניתן להזין את כתובת המייל העירונית.

  (במידה ואין כתובת מייל, אפשר לכתוב כתובת בדויה). 

• שלבי יצירת התחנה:

   • GO- התלמידים יכתבו היכן צולם הצילום ויתארו את המקום בו צולם (עד 2 שורות).

      מומלץ להוסיף את הכתובת המדויקת.

   • DO- מה תהיה תחושתו של הצופה כשיתבונן בצילום לדעתך? התלמידים יכניסו את

      הטקסט שכתבו לפני.

   • INFO- התלמידים ייתנו כותרת ליצירה שלהם. התלמידים יוסיפו את תיאור הצילום ומה עניין

      אותם כשצלמו.אותם כשצלמו.

   • תיוג- המורה ייתן לתלמידים מאגר מתוכו הם יוכלו לבחור במושגים הנכונים לתחנות שלהם,

      כמילות תיוג. יש לתייג לפחות שלושה מושגים. זו הזדמנות לעשות חזרה על המושגים.

   • משוב- מהו משוב עמיתים? מהו משוב איכותי ומקדם? כיצד נותנים משוב בלי לפגוע? כיצד

     מקבלים משוב ומפיקים ממנו תועלת? התלמידים יתחלקו לקבוצות (עד 3) כל קבוצה תיתן לפחות

     שלושה משובים לתחנות של חבריהם בלשונית ה- Discuss/,Share

     עבודה עצמית- קבוצתית. בזמן זה גם המורה נותנת משוב לתחנות.

  • תיקון ושיפור- בעקבות המשובים תיקון ושיפור התחנות. התחנות יעברו גם תיקונים של שפה

    וכתיב.

 

9. שוטטות דיגיטלית בין המושגים- לאחר סיום בניית התחנות תערך שוטטות דיגיטלית. המורה יציג

 בפני התלמידים את הסרגל העליון (בתוך ה- wandering) המכיל את כל המושגים שתייגו. האם

הכיתה השתמשה בכל המושגים? האם יש מושג אחד שחזר על עצמו הרבה? לאחר ידגים המורה כיצד

כל מושג פותח תחנות שנוצרו מתוך התיוג. לתת לתלמידים אפשרות להוסיף/ לגרוע תיוגים.

מתוך כך דיון מהי תערוכה? מי היה בתערוכה? מה זכור להם? אילו תערוכות היה מעניין אותם ללכת

ולראות? לאחר לחזור לתיוג ולהראות שהפעילות כולה היא תערוכה אחת, אך כל תגית היא תערוכת

משנה.

 

אירוע שיא- בסוף התהליך, ניתן ורצוי לקיים אירוע שיא: סיור חוויתי בשכונה של הורים ותלמידים

בעקבות תחנות התלמידים. אפשר להוציא תלמידים נוספים מביה"ס לחוויה. בנוסף, מומלץ לקיים

תערוכה ובה הצגת צילומי התלמידים. ניתן להדביק מתחת לכל צילום ברקוד השולח לתחנה של

התלמיד.

אפשרות להמשך והעמקת התהליך בכיתה:

פיתוח לקסיקון מושגים- התלמידים יחולקו לקבוצות (עד 3 תלמידים), כאשר כל קבוצה תעמיק

במושג או שניים מתוך מאגר המושגים שנלמד ותויג.

 להלן שלבי העבודה:

• הכנה של המורה- המורה יבנה בתוך המחברת השיתופית טבלה (או בכל מקום שיתופי אחר) ובה

מאגר המושגים. המורה יצור בפורטל הבית ספרי (או בתוך המחברת) רשימת מקורות מידע מומלצים

 ואמינים- לדוגמה. כאן המקום לשים דגש על מקורות מידע אמינים. (מצגת למורה: מקורות מידע

מהימנים ברשת- לחצו כאן).

• בחירה וקריאה- כל קבוצה תבחר מושג או שניים ותקרא עליהם.

• יצירת ערך- כתיבה. כל קבוצה תכתוב פסקה על המושג מתוך מה שקראו. מה המושג אומר? מה

הוא אומר להם? איך הם מבינים אותו בהקשר לצילומים שלהם? פרשנות אישית לערך.

• התלמידים ייכנסו לפלטפורמת The wandering, דרך התפריט השמאלי לרשימת מושגים בצילום

וייבחרו את המושג שלהם. בלחיצה על המושג ייפתח חלון בו יוכלו להוסיף את הערך שלהם למושג.

כמו כן, התלמידים יכולים להוסיף את הערך שלהם למושג בתוך התחנות שבנו (ב- INFO).

• תהליך אוצרות- התלמידים ירחיבו את תערוכת המשנה שנוצרו מתוך התיוג על ידי שיטוט   

ב- Google Art Project, שם יבדקו את יצירות האמנות המתויגות במושג אותו בחרו וחקרו.

התלמידים ישלבו בתערוכת המשנה שבנו את היצירות שמצאו (על ידי לינקים). אם בתוך הערך ואם

בתוך התחנה של התלמיד- לבחירה.

• פעילות אופציונלית- בניית תערוכה בגלריה וירטואלית באמצעות פלטפורמות חינמיות ברשת

(Vas, artsteps) ) התלמידים יעצבו את חלל התצוגה, יציבו את העבודות בחלל.

מושגים נלווים:

נקודת מבט, תקריב, פנורמה, מקרו, מאקרו, צבע שחור- לבן, צבעוניות, טבע, טשטוש, צילום מבויים,

פסל סביבתי, zoom in, zoom out, חוץ, פנים, פוקוס, קומפוזיציה, אור וצל, ניגודיות, הקפאת

תנועה, תאורה, פריים, צילום רחוב, צילום תיעודי, צילום בצבע, טבע, בית, משפחה, דיוקן.

חזרה למבעד לעדשת המצלמה