בדרך מבעד לעדשת המצלמה

מודולה זו נכתבה בשיתוף עם מיכל אשל, הממונה על הוראת האמנות במחוז ת"א, משרד החינוך.

 

​חקר הסביבה הקרובה של התלמיד (המסלול שבין הבית לביה"ס, ביה"ס לבית, בתוך הבית, בתוך

ביה"ס ושכונת המגורים). משמעות מודולה זו היא לבדוק מחדש טקסטים חזותיים יומיומיים

הנמצאים בשגרת יומם של התלמידים, ולבחון אותה באמצעות עשייה אמנותית. המודולה

משלבת חשיבה אינטרדיסציפלינרית הקושרת חקר חזותי ותכני, הרחבת ההתבוננות, יצירה, כתיבה,

תהליכי מיפוי, אוצרות והכרת מושגים מעולם האמנות בכלל והצילום בפרט.

moledet_12.jpg

דרך מודולה זו התלמידים הופכים לאמנים משוטטים ובוחנים מחדש סביבות מוכרות.

כמו כן, יתנסו התלמידים בתהליך תיוג, המהווה שפה אינטרנטית רלוונטית המשרתת כאן מיון, חלוקה

והמשגה של יצירות האמנות פרי ידם של התלמידים. בכך, נוצרות באמצעות תהליך התיוג, תערוכות

יכולות להיות תערוכות אישיות לפי תיוג שמי והן יכולות להיות גם תערוכות קבוצתיות, המתקבצות תחת

מושג משותף.

 

למהלך המודולה לחצו כאן.

לחזרה למודולות לחצו כאן