"בדרך"- מוסדות תרבות עירוניים

​בתל-אביב-יפו מוסדות תרבות רבים. יחידה זו מציעה היכרות עם העיר, כעיר בה נבנתה התרבות

הישראלית, מקום של עבר- הווה- עתיד תוך התבוננות וחקר של יצירות אמנות. 

 
בכל מוסד נבנתה תכנית ייחודית בשיתוף מחלקות החינוך של המוסדות. התכניות מותאמת למקום

הפיזי שהמוסד ממוקם (רחוב, שכונה), המבנה שלו (פתוח/ סגור), ההיסטוריה, האמנות והאוצרות

הקיימת. כל המודולה מורכבת ממספר יחידות קטנות המתקיימות בנפרד בכל מוסד עירוני ובתוך

המוסד עצמו. היא מציעה מהלכים שונים אך מאפשרת לביה"ס, בתיאום עם מלווי התכנית בעיר

והמוסדות העירוניים, התאמה אישית.

 
היציאה למוסדות תרבות שונים בעיר הכרוכה בתשלום עבור הסעה וכניסה במחיר סל תרבות

מומלץ להתייעץ עם סופי פיליפ מנהלת סל תרבות ביובל חינוך לתיאום המחירים והביקורים.

טלפון- 03-6211916, מייל- sophi@yuvalchi.co.il.

חזרה למודולות