מוסדות תרבות עירוניים

​בתל-אביב - יפו מוסדות תרבות רבים ומגוונים. הביקורים והלמידה בהם מציעים היכרות עם העיר,

ההיסטוריה והתרבות הישראלית. העיר כמקום של עבר-הווה-עתיד תוך התבוננות וחקר.

 
המוסדות המוצעים כאן אלה מוסדות אתם למינהל החינוך שיתופי פעולה ובחלקם אף נבנו תכניות

ייחודיות עבור בתי הספר בעיר. התכניות מותאמות למקום הפיזי שהמוסד ממוקם (רחוב, שכונה),

המבנה שלו (פתוח/ סגור), ההיסטוריה, האמנות והתכנים שהינו מציע.


ביקור באחד מהמוסדות יכול להיות סיור חד פעמי המציע חוויה לימודית ו/או להיות חלק מתהליך ארוך

הכולל מספר ביקורים והעמקה. ניתן ואף מומלץ להתייעץ עם הרפרנטים של התכניות השונות במינהל

החינוך להתאמה אישית לביה"ס.


 
היציאה למוסדות תרבות השונים בעיר כרוכה בתשלום עבור הסעה וכניסה במחיר סל תרבות. 

ניתן להתייעץ עם סופי פיליפ מנהלת סל תרבות ביובל חינוך לתיאום המחירים.

טלפון- 03-6211916, מייל-sophi@yuvalchi.co.il.