סביבה- מהלך בכיתה

​• דיון בכיתה - מה היא "איכות הסביבה"? אילו פעולות אנו עושים כדי לשמור על איכות הסביבה?

  כיצד ניתן לדעת האם סביבה היא "איכותית"? במהלך הדיון כדאי ליצור ענן מילים ומושגים וליצור

  רשימת נושאים באיכות הסביבה (ניתן להיעזר ברשימה שבמבוא).

• הכנה לסיור: המורים ייצרו עבור התלמידים תחנה התלווה אותם במהלך הסיור ואליה יעלו תמונות

  ותגובות. התחנה תכיל את תיאור הסביבה בה יתקיים הסיור, מידע קצר על הסביבה, מהלך הסיור

  והנחיות לפעילות: צילום של מפגעים סביבתיים ו/או מתקני מיחזור בזמן הסיור והעלאת התמונות

  לתחנה. תחנה לדוגמה.

• יציאה לסיור בסביבה הקרובה במטרה לבחון את איכות הסביבה מההיבטים שהוגדרו. השימוש

  בטכנולוגיה ניידת מאפשר צילום ותיעוד של מפגעים בסביבה. התלמידים יעלו את התמונות שצילמו

  לתחנה שיצרו המורים (למדריך הוספת תמונות לחצו כאן).

• דיון בכיתה לאחר הסיור: עידוד התלמידים להצביע על מפגעים ולהציע דרכים לשיפור. מה ראינו?

  מה שמענו? מה הרחנו? הצגת התמונות שהעלו התלמידים לתחנה באמצעות המקרן. האם ישנם

  נושאים נוספים הקשורים לאיכות הסביבה שראינו בסיור ולא הועלו בשיעור הקודם? מהם הדברים

  העיקריים שראינו מתוך הרשימה?

• במידה והמורים בחרו נושא עומק, במהלך הדיון יחלקו את הנושא בכיתה לתתי נושאים. במידה

  והמורים יבחרו עבודה רוחבית על נושא איכות הסביבה, התלמידים יתחלקו לזוגות/ קבוצות ויבחרו

  נושא אחד שאותו הם מעוניינים לחקור.

• התנסות בסביבת ביה"ס במשחק פאזל חווייתי- לחצו כאן.

• יצירת תחנות- התלמידים יבנו תחנה במחולל (כלי המנחה כיצד ליצור תחנה איכותית שלב אחר

   שלב. למדריך לחצו כאן) לפי הנושא שבחרו. בשלב זה התלמידים יזינו מידע חלקי ויצרו טיוטת

   תחנה. *שימו לב: יש להשלים את תהליך יצירת התחנה עד סופו. לא ניתן לשמור במהלך

   היצירה ולכן מומלץ להקדיש שיעור כפול בשלב זה.

• עריכת התחנות- התלמידים יערכו את התחנות על פי חלקי התחנה (למדריכי עריכת תחנה-

   לחצו כאן):

   1. GO- מיקום במפה ותיאור מילולי- מהו המקום המייצג את נושא התחנה? כיצד נזהה אותו?

   2. DO- פעילות שיש לבצע כדי ללמוד משהו חדש על הנושא (מדידת רעש או קרינה באמצעות

       אפליקציה למשל) או פעילות התורמת לסביבה. הפעילות תנוסח כטקסט מפעיל.

   3. INFO- מידע קצר על הנושא מתוך הסיור ומקורות מידע.

• יציאה לשטח להתנסות בתחנות שבנו התלמידים. כל תלמיד יתנסה במספר תחנות של עמיתיו וייתן

   משוב בחלק "הענן" בתחנה (DISCUSS/SHARE). המשוב יכלול בתוכו התרשמות כללית

   והצעות והצעות לשיפור: האם הוראות ההגעה ברורות? האם הפעילות ברורה? האם המידע מספיק

   רחב?

• בשלב זה גם המורים יתנו משוב לתלמידים על התחנות, מומלץ להיעזר במחוון.

• בכיתה, התלמידים יערכו פעם נוספת את התחנות וישפרו אותן בעקבות משובי העמיתים, המורה 

  והמידע הנוסף.

• עריכה מסכמת: בסוף הפעילות, בעמוד DO התלמידים יוסיפו שאלה/ חידה (כדאי כזו שניתן לענות

   עליה רק לאחר ביצוע הפעילות).  בעמוד המידע יוסיפו התלמידים רפלקציה קצרה על התהליך

   שעברו, קישורים ביבליוגרפיים ועוד.

• יצירת משחק מהתחנות שיצרו התלמידים ויציאה לשטח להתנסות ובדיקה נוספת של התחנות, הפעם

  במבנה משחקי חווייתי. למדריך יצירת משחק לחצו כאן.

• הכיתה תפעיל תלמידים נוספים מבית הספר במשחק שיצרו. מומלץ לבקש משוב מהתלמידים

  המשחקים ולשפר את התחנות בהתאם.

• מומלץ להפעיל גם את צוות המורים במשחק ולקבל גם מהם משוב על התחנות.

• בסיום התהליך, יתקיים אירוע שיא קהילתי לתלמידי הכיתה והוריהם, או לתלמידי כל בית הספר

  והוריהם. באירוע ישחקו ההורים והתלמידים במשחקים והתחנות שיצרו התלמידים. המשחקים

  והפעילויות ישמשו ללמידה חווייתית של תלמידי בית הספר והקהילה, תוך יצירת מודעות לשמירה על

  הסביבה וביצוע פעולות התורמות לאיכותה גם בשנים הבאות.

חזרה למודולת סביבה