סביבה

​מודולה זו מציעה ביצוע פעולות למען הסביבה ויצירת תחנות פעילות להפצת הידע וחינוך הקהילה,

בנושאי איכות הסביבה:

• קיימות (פיתוח ואורח חיים בר- קיימא).

• מיחזור (בקבוקים, נייר, אריזות, יצירת קומפוסט).

• ניקיון (פחים, צואת כלבים, ניקיון בגנים ציבוריים וכו').

• חופים (שמירה על החי והצומח בחוף, ניקיון החופים, בנייה בקרבת החוף).

• זיהום אויר (מדידה של זיהום אויר באזורים שונים ודרכים לצמצמו).

• חיסכון מים (בבית, בבית הספר, במבני ציבור וכו').

• רעש (מדידה של רעש באזורים שונים ודרכים לצמצמו).

• קרינה (מדידת קרינה באזורים שונים ודרכים להפחיתה).

• שימור ובנייה (יתרונות מול חסרונות, השפעת הבנייה על המערכת האקולוגית).

• הדברה (יתרונות מול חסרונות, השפעה על בריאות האדם, על המערכת האקולוגית).

• ועוד.

 

ניתן לבחור נושא אחד שמתאים וחשוב לאזור ולקהילה ולעסוק בו לעומק, מהיבטיו השונים.

ניתן לאפשר בחירת נושא לכל תלמיד/ קבוצת תלמידים ולעסוק בנושא איכות הסביבה באופן רוחבי.

*שימוש בחיישנים יוכל להעצים את הלמידה ולאפשר מדידה מדויקת ביחידות מידה מקובלות.

להצעה למהלך בכיתה לחצו כאן

חזרה למודולות