שוטטות מקוונת/מכוונת אמנות

​תכנית "בדרך- למידה מבוססת מקום באמנות", המשותפת למינהל החינוך, התרבות והספורט של

עיריית תל-אביב-יפו ולפיקוח על הוראת האמנות במחוז ת"א, משרד החינוך מלווה בפיתוח מקצועי

למורי האמנות בעיר המובילים את התכנית.

 

מטרת ההשתלמות להקנות כלים תקשוביים בפלטפורמות מתקדמות אשר יפעילו את התכנית

בעיר וכן כלים לפיתוח החשיבה, ליצירת אמנות דיגיטלית ויצירת תוכן חזותי. המשתלמים יחשפו לתכנים

מתוך עולם החינוך, החינוך לאמנות, חינוך בכלים טכנולוגים, למידה משחקית, למידה התנסותית,

שימוש במכשירי קצה ועוד.

 
ההשתלמות בנויה משלושה צירים:

1. ציר ערכי חברתי - זהות ומקום.

2. ציר אמנותי -התבוננות ביקורתית - נקודת מבט.

3. ציר חשיבה - פרשנות, קריאה ועיבוד.

 

משך ההשתלמות: 30 שעות אופק, ימי ה' 16:30-19:15.לחזרה למרחב בדרך למידה מבוססת באמנות לחצו כאן