מבית ספר לבית סייבר- לומדים במתקוון

התכנית 'מבית ספר לבית סייבר', נגזרת מחזון מערכת החינוך העירונית ללמידה ולהתפתחות

במרחבים של חוויה ושותפות בכל עת ולכל אחד. 

 
בשלושת השנים האחרונות נבחרו לתכנית בתי ספר, אשר הקלידו על דגלם מחויבות ללמידה

יזמית וחדשנית.
siberlogo.jpg
מודלים ייחודיים ללמידה ולהוראה בכל זמן ובכל מקום, גובשו ויושמו בקרב תלמידים ומורים והתוו

תהליך המבטיח למידת חקר חווייתית ומשתפת בסביבה עתירת טכנולוגיה.

 

התכנית 'מבית ספר לבית סייבר':

@ פונה לגיבוש קהילה של בתי ספר, השואפים ללמידה חווייתית וחדשנית, באמצעות יישום רעיונות 

    ויוזמות חינוכיות מקוונות ופורצות דרך.

@ פונה לתלמידים למעורבות בתהליך הלמידה, מעורבות בבחירה, מחקר ולימוד הדדי בין עמיתים.

@ למידה הפורצת את גבולות הכיתה והמקום ומאפשרת למידה ניידת ומעורבות הורים.

 

לרשימת בתי הספר שבתכנית לחצו כאן.