דיוקן עצמי חברתי

29/05/2017

​במסגרת תכנית "חברותא" העירונית, נפגשנו ולמדנו לאורך השנה עם בית ספר "גיבורי ישראל".
 
עסקנו יחד בנושא – "דיוקן עצמי" דרך צילום דיגיטלי. לאחר הצילומים, התלמידים התבוננו בתמונות

השונות שצילמו, ומתוך כך קיבלו את ההשראה לציורי הדיוקן משלהם.
 

הצילומים התייחסו לערכים כמו "העלאת דימוי וערך עצמי", " תחושת מסוגלות עצמית" ו"חשיפה

לשונות", הקרובים למציאות חייהם של תלמידינו.
 
תוך כדי הצילום המשותף והמפגשים למדו הילדים להכיר זה את זה ואת תחומי העניין השונים של כל

אחד ואחד מהם.


אנו שמחים להזמינכם לתערוכה המסכמת את היצירה המשותפת לשנה זו.

Social_self_portrait.jpg

הכתבה נכתבה על ידי בית ספר אנוך