מצויינות במוזיאון א"י

​כחלק מפיתוח תכניות ייחודיות למצויינות בעיר תל-אביב- יפו על ידי המחלקה לחינוך יסודי בעירייה,

מתקיימים לימודי "מצוינות במוזיאון" בהשתתפות תלמידים מכיתות ה'-ו' של שניים עשר בתי- ספר

בעיר במוזיאון ארץ ישראל.

 

הסמיכות הגיאוגרפית בין בתי-הספר לבין המוזיאון, מזמנת אפשרות לפעילות משותפת מתוך העמקת

הקשר של התלמידים לסביבתם הקרובה ומתוך היכולת לנצל משאבי תרבות קרובים וקיימים. 

 

התכנים בהם עוסקת התכנית לקוחים מתוך עולם התוכן של המוזיאון, שהינו מוזיאון רב-תחומי העוסק

בתולדות הארץ ובתרבותה. העיסוק בתחומי תוכן אלו מקרבים את התלמידים אל סביבתם ותורמים

לפיתוח של מחויבות ומעורבות חברתית. התכנית מציעה לתלמידים המשתתפים בה התנסות של

למידה בדרך החקר והפעלת מגוון אינטליגנציות במגוון דרכי הוראה.

 

שיתוף הפעולה עם תכנית התקשוב העירונית נולד מתוך חיבור לשפה העכשווית ולשפתם של

התלמידים. באמצעות למידה מבוססת מקום מפתחים התלמידים משחקים המשלבים את תהליכי

החקר במוזיאון, בתערוכות השונות ועוד.

 

לפניכם מספר משחקים אותם בנו התלמידים עם מדריכי המוזיאון: