חינוך דמוקרטי

18/06/2017

בתי הספר בעיר תל-אביב - יפו נחשפים למגוון תכניות עירוניות, המחנכות לערכים דמוקרטיים ומפתחות

תודעה חברתית. זאת מתוך קידום חינוך שווה, מבוסס ערכים ופורץ דרך במערכת החינוך העירונית.

 

כדי לגבש דרכים ליישום החזון, בי​ום רביעי האחרון, ה- 14 ביוני, התקיים מפגש חשיבה בו נכחו

מורים, מנהלים ואנשי מטה מבתי הספר היסודיים, העל יסודיים והחינוך המיוחד בעיר.

 

שירלי רימון-ברכה, מנהלת מינהל החינוך, הסבירה על החזון העירוני ופרסה נתונים אודות עמדות של

בני נוער ברמה לאומית ועירונית כלפי סובלנות וערכי דמוקרטיה. לאחר פנתה למשתתפים וביקשה מהם

להעלות צרכים ובעיות בנושא מתוך עבודתם החינוכית, המפגש עם תלמידים בגילאים שונים

והנתונים ששמעו. המשתתפים שיתפו בחוויות אישיות, סוגיות ודילמות בהם נתקלו בבתי הספר

ופתרונות שונים.

עלו שלוש סוגיות מרכזיות: דמוקרטיה כתרבות ואקלים בית ספרי, שאלות לגבי זהות

ו....  

 

התובנות והמסקנות של צוות החשיבה והפיתוח יהוו תשתית לתכנית לימודי והטמעת ערכי הדמוקרטיה

מערכת החינוך העירונית.