תוכן עבור תגית 'תערוכה':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
exhibition_placeinthecityמקום בעיר
Social_self_portraitדיוקן עצמי חברתי
Cultural_partnershipשותפות תרבותית/ مشاركة ثقافيّة