תוכן עבור תגית 'תכניות עירוניות':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
lemida_meboseset_makom_katavotלמידה מבוססת מקום- כתבות
lemida_mevosest_makom_hidon_tlv_rashiחידון תל- אביב- יפו
Excellence_in_museumמצויינות במוזיאון א"י
Excellence_in_museum_aboutעל תכנית המצויינות במוזיאון א"י
Excellence_in_museum_gamesמצויינות במוזיאון א"י- משחקים
modieim_hidon_2014חידון וירטואלי ביה"ס מודיעים
mobile_learning_tlvמה זאת למידה ניידת?
art_project_heshtalmutשוטטות מקוונת/מכוונת אמנות
art_modola_israelmusuem"בדרך" מוזיאון א"י
baderech_israelmusuem_doingמהלך המודולה
baderech_israelmusuem_Working conditionsתנאי עבודה
baderech_israelmusuem_cemraבדרך מבעד לעדשת המצלמה
baderech_israelmusuem_cemra_doמבעד לעדשת המצלמה- מהלך המודולה
baderech_israelmusuem_robin"בדרך" מנקודת מבטו של ראובן רובין
baderech_israelmusuem_robin_do"בדרך" מנקודת מבטו של ראובן רובין- מהלך המודולה
robin_my window"דרך חלוני"
robin_my_Bialik_street"דרך רחוב ביאליק שלי"
robin_citysquaer"בדרך לכיכר בית העיר"
robin_eys"העיר דרך עיניו של רובין"
robin_texture"בדרך לטקסטורות"
baderech_modolotמודולות
la_tlvשותפות תל-אביב לוס אנג'לס
text_informationalמהו טקסט עיוני- מידעי?/ עינב זאגא
baderech_tlvmusuem"בדרך"- במוזיאון תל אביב
movilot_yeroka_pitochmiktzoeyמובילות ירוקה- פיתוח מקצועי
baderech_israelmusuem_interductionפעילות כיתתית להכרת המוזיאון- שוטטות וריטואלית במוזיאון
baderech_moledet_rashi"בדרך" מולדת
baderech_my city_moledetהעיר שלי
baderech_my city_classעירי תל אביב- מהלך בכיתה
baderech_tours_moledetסיורים בעיר ובמוסדות תרבות שונים
1 - 30 הבא