תוכן עבור תגית 'רציונל':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
tochnit_hatikshuv_rationalרציונל תכנית התקשוב העירונית
tochnit_hatikshuv_megma_ironitמגמה עירונית
tochnit_hatikshuv_megma_matrat_alמטרת על ויעדים עירוניים