תוכן עבור תגית 'רכזים':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
kenes_rakazim_2013_sikum כנס רכזי תקשוב תל- אביב- יפו תשע"ד
rakazim_dafna_lev_21042015מפגש רכזים עם מנהלת מינהל החינוך
i_have_an_idea_ifatיש לי רעיון- יפעת
i_have_an_idea_hanaיש לי רעיון- חנה