תוכן עבור תגית 'רכז תקשוב':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - הודעות תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
rakazתפקיד הרכז
eshtalmotהשתלמות רכזים בשלומי
yamim pימים פתוחים לקהילה
nicetomeetyoumagenנעים להכיר - בית ספר "מגן"
yum_patoach_golomb_may_2013יום מתוקשב פתוח בבית ספר גולומב
kenes rakazim_31102013כנס רכזי תקשוב תל- אביב- יפו תשע"ד
kenes_rakazim_2013_sikum כנס רכזי תקשוב תל- אביב- יפו תשע"ד
kenes_rakazim_2015כנס רכזי תקשוב עירוני תשע"ה
shlomi_2015'במבט על' השתלמות רכזי תקשוב מיוחדת במינה
rakazim_dafna_lev_21042015מפגש רכזים עם מנהלת מינהל החינוך
i_have_an_idea_hilahanitיש לי רעיון- חנית והילה
i_have_an_idea_yossiיש לי רעיון- יוסי
i_have_an_idea_iafitיש לי רעיון- יפית
rakazim_2017_endyearסוגרים שנה- השתלמות רכזי תקשוב