תוכן עבור תגית 'רינת אורן':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
kenes_menhalim_2013כנס מנהלים לקראת פתיחת השנה
kenes_rakazim_2013_sikum כנס רכזי תקשוב תל- אביב- יפו תשע"ד
kenes_rakazim_2015כנס רכזי תקשוב עירוני תשע"ה
rakazim_dafna_lev_21042015מפגש רכזים עם מנהלת מינהל החינוך
touring_in_ohaloמרחב אחר- סיור ב"מכללת אוהלו בקצרין"