תוכן עבור תגית 'עיריית תל- אביב- יפו':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - הודעות תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
siber_schoolבית סייבר- לומדים במתקוון
kenes_menhalim_2013כנס מנהלים לקראת פתיחת השנה
lemida_meboseset_makom_rashiלמידה מבוססת מקום- דף ראשי
lemida_meboseset_makom_mosagimלמידה מבוססת מקום- מילון מושגים
polio_hisonחיסון כנגד מחלת הפוליו
startap_eventסטארטאפים מבפנים
hadshanot_movie_2013חדשנות חינוכית בתכנית התקשוב
kenes_rakazim_2013_sikum כנס רכזי תקשוב תל- אביב- יפו תשע"ד
lemida_mevosest_makom_rashiלמידה במרחב העירוני
lemida_mevosest_makom_hidon_tlv_rashiחידון תל- אביב- יפו
lemida_mevosest_makom_hidon_tlv_aboutחידון תל- אביב- יפו בשיתוף תכנית התקשוב
lemida_mevosest_makom_hidon_arachimחידון תל- אביב- יפו- ערכים
tochnit_hatikshuv_rashiתכנית התקשוב העירונית תל- אביב- יפו
tochnit_hatikshuv_rationalרציונל תכנית התקשוב העירונית
tochnit_hatikshuv_megma_ironitמגמה עירונית
tochnit_hatikshuv_megma_matrat_alמטרת על ויעדים עירוניים
kenes_asistentim_hanocha_2013כנס אסיסטנטים תל- אביב- יפו תשע"ד
digital_election_in_tlv_2013בחירות דיגיטליות בתל- אביב- יפו
tochniot_ironiot_kavohaתכניות עירוניות
bikor_minhalmadad_tlv_12122013ביקור מינהל מדע וטכנולוגיה בתל- אביב- יפו
bet_siber_schoolsבתי הספר של בית סייבר
about_sibber_projectרציונל בתי סייבר
Excellence_in_museumמצויינות במוזיאון א"י
Excellence_in_museum_aboutעל תכנית המצויינות במוזיאון א"י
Excellence_in_museum_gamesמצויינות במוזיאון א"י- משחקים
modieim_hidon_2014חידון וירטואלי ביה"ס מודיעים
kenes_tikshuv_2014במרחק נגיעה- חדשנות, תקשוב, מנהיגות
hidon_tlv_activitiesפעילויות
meron_article_130314"וילכו שניהם יחדיו" לימודי הקודש במירון
lemida_mevoseset_makom_pesahלומדים משחקים וחווים את תל- אביב- יפו
1 - 30 הבא