תוכן עבור תגית 'עינב זאגא':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - הודעות תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
lemida_mevosest_makom_rashiלמידה במרחב העירוני
lemida_mevoseset_madrichimמדריכים
art_project_homepageבדרך-למידה מבוססת מקום באמנות
baderech_israelmusuem_robin"בדרך" מנקודת מבטו של ראובן רובין
baderech_modolotמודולות
movilot_yeroka_aboutרציונל מובילות ירוקה
movilot_yeroka_rashiמובילות ירוקה
lemida_mevoseset_movieסרטוני הדרכה
city_tlvעירי תל- אביב
city_tlv_rashiעירי תל אביב
city_tlv_studentתוצרי תלמידים
city_tlv_Study_Outlineמתווה התכנית
city_tlv_lessonsהצעה למהלכי שיעור
text_informationalמהו טקסט עיוני- מידעי?/ עינב זאגא
text_operatorמהו טקסט מפעיל?/ עינב זאגא
text_descriptiveטקסט תיאורי
lemida_mevoseset_textעל סוגי הטקסטים
movilot_yeroka_pitochmiktzoeyמובילות ירוקה- פיתוח מקצועי
hidon_tlv_2015לקראת חידון תל-אביב-יפו
baderech_moledet_rashi"בדרך" מולדת
baderech_my neighborhood_moledetהשכונה שלי
baderech_my neighborhood_classהשכונה שלי- מהלך בכיתה
baderech_my city_moledetהעיר שלי
baderech_my city_classעירי תל אביב- מהלך בכיתה
baderech_tours_moledetסיורים בעיר ובמוסדות תרבות שונים
baderech_art_museums"בדרך"- מוסדות תרבות עירוניים
baderech_science"בדרך" מדעים, טבע וסביבה
baderech_science_2מדעים
baderech_science_2doמדעים- מהלך חקר
baderech_natureטבע
1 - 30 הבא