תוכן עבור תגית 'למידה':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - הודעות תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
eshtalmotהשתלמות רכזים בשלומי
madrichot"מקשיבים ומתקשבים"- מפגש מדריכות עירוניות
nicetomeetyoumagenנעים להכיר - בית ספר "מגן"
lemida_meboseset_makomלמידה מבוססת מקום
lemida_meboseset_makom_rashiלמידה מבוססת מקום- דף ראשי
lemida_meboseset_makom_mosagimלמידה מבוססת מקום- מילון מושגים
lemida_meboseset_makom_katavotלמידה מבוססת מקום- כתבות
lemida_mevoseset_makom_tchanot_peiloiotתחנות ופעילויות נבחרות בעיר תל- אביב- יפו
lemida_mevosest_makom_rashiלמידה במרחב העירוני
lemida_mevosest_makom_hidon_tlv_aboutחידון תל- אביב- יפו בשיתוף תכנית התקשוב
lemida_mevosest_makom_hidon_arachimחידון תל- אביב- יפו- ערכים
tochnit_hatikshuv_rashiתכנית התקשוב העירונית תל- אביב- יפו
tochnit_hatikshuv_rationalרציונל תכנית התקשוב העירונית
kenes_tikshuv_2015מרחב אחר- דיאלוג בין הפיזי לוירטואלי