תוכן עבור תגית 'יש לי רעיון!':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
i_have_an_idea_hilahanitיש לי רעיון- חנית והילה
i_have_an_idea_yossiיש לי רעיון- יוסי
i_have_an_idea_royem_olgaיש לי רעיון- רותם ואולגה
i_have_an_idea_anatיש לי רעיון- ענת
i_have_an_idea_jaffaיש לי רעיון- מרחב יפו
i_have_an_idea_ifatיש לי רעיון- יפעת
i_have_an_idea_iafitיש לי רעיון- יפית
i_have_an_idea_hanaיש לי רעיון- חנה
i_have_an_idea_ideasיש לי רעיונות- רעיונות שהוצגו
hakton_onn"האקתאון"- משחקים שווים לכולם