תוכן עבור תגית 'חן וינשטיין':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
lemida_mevoseset_madrichimמדריכים
art_project_homepageבדרך-למידה מבוססת מקום באמנות
baderech_israelmusuem_cemraבדרך מבעד לעדשת המצלמה
baderech_israelmusuem_cemra_doמבעד לעדשת המצלמה- מהלך המודולה
baderech_israelmusuem_robin"בדרך" מנקודת מבטו של ראובן רובין
baderech_modolotמודולות
baderech_art_museums"בדרך"- מוסדות תרבות עירוניים
baderech_about_2016"בדרך" עם תכנית התקשוב
baderech_modol_2016"בדרך" מודולות