תוכן עבור תגית 'חברותא':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
hevrota_tlvחברותא
hevrota_democracyלומדים וחוקרים דמוקרטיה ב'חברותא'
hevrota_kfir"המיוחד שבנו"
hevrota_city_programחברותא
hevrota_schoolsמפגשי היכרות
hevrota_rokachהחברותא של ביה"ס רוקח וצוקי אביב
hevrota_galil_osishkinמעורבות חברתית בביה"ס הגליל ואוסישקין
hevrota_Omanuyotבית הקפה של הצרי וקמפוס אריסון לאמנויות
hevrota_broshim_tichonetMakers ב'חברותא' - תיכונט וברושים
hevrota_shorashim_AhavatTziyonה'חברותא' של אהבת ציון ושורשים
hevrota_Omanuyot_tzvishapira_16012017המשל שלנו
hevrota_osishkin_hagalilמילים מחברות
hevrota_arazim_rambamהסמל שלנו
hevrota_Levyafoמבקרים ביפו/آخر يافا
Davidyalin_maale_hevrotaיוצרים ומשחקים יחד
elharizi_hevrota_alonaד'5 שווה (ד'2+ד'3)
hevrota_horev_gavrieliסיפורי אבות
gordon_hevrotaאני והאחר
nofim_nitzanim_hevrotaניצוץ של חלום
winter_masada_hevrotaביקור בשלולית החורף
hevrota_learning_schoolsתהליכי למידה ב'חברותא'
hevrota_gavrieli_chorev'התרוממות'
Telhay_hayarden_hevrotaיצירת האמנות שלנו
gavrieli_chorev_saronaמבקרים בשרונה
gretz_etzion_hevrotaגרץ ועציון
hevrota_purim_horevמשנכנס אדר מרבין בשמחה
coffee_house_hatzoreyבית הקפה שלנו
hevrota_endof2017חברותא- מסכמים שנה
sonf_of_love_happinesשיר של אהבה ושמחה
Social_self_portraitדיוקן עצמי חברתי
1 - 30 הבא