תוכן עבור תגית 'דפנה לב':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
bikorim_dfnalev_nay_2013סיור מנהלת מינהל החינוך בביה"ס מתוקשבים
kenes_menhalim_2013כנס מנהלים לקראת פתיחת השנה
rakazim_dafna_lev_21042015מפגש רכזים עם מנהלת מינהל החינוך
dafna_lev_teacherdayברכת תודה לסגלי החינוך בעיר
democracy_tlv_2016לימודי דמוקרטיה בתל-אביב - יפו