תוכן עבור תגית 'ביה"ס מגן':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
magen_movinglibraryהספרייה הניידת
walking_day_magen_2016תלמידי ביה"ס מגן צועדים