תוכן עבור תגית 'ביה"ס המשתלה':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
hamashtela_firstgrade_ipadלומדים אותיות עם טאבלטים בבי"ס המשתלה
hamashtela_360אישים ב- 360 ביה"ס המשתלה
hamashtela_Dali'atElCarmel"ביחד"