תוכן עבור תגית 'בי"ס רמת אביב ג'':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
winter_masada_hevrotaביקור בשלולית החורף