תוכן עבור תגית 'בדרך-למידה מבוססת מקום באמנות':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
art_project_aboutרציונל
art_project_heshtalmutשוטטות מקוונת/מכוונת אמנות
art_modola_israelmusuem"בדרך" מוזיאון א"י
baderech_israelmusuem_cemraבדרך מבעד לעדשת המצלמה
baderech_israelmusuem_cemra_doמבעד לעדשת המצלמה- מהלך המודולה
baderech_israelmusuem_robin"בדרך" מנקודת מבטו של ראובן רובין
baderech_israelmusuem_robin_do"בדרך" מנקודת מבטו של ראובן רובין- מהלך המודולה
baderech_israelmusuem_interductionפעילות כיתתית להכרת המוזיאון- שוטטות וריטואלית במוזיאון
baderech_moledet_rashi"בדרך" מולדת
baderech_tours_moledetסיורים בעיר ובמוסדות תרבות שונים
baderech_art_museums"בדרך"- מוסדות תרבות עירוניים
baderech_art_tlvmuseum"בדרך"- במוזיאון תל אביב לאמנות
baderech_art_gotmanmusuem"בדרך"- מוזיאון נחום גוטמן לאמנות
baderech_beit_hatzmaot"בדרך" בבית העצמאות
baderech_ayalon_2016ילדי ביה"ס אילון בשביל ה"דרך"
baderech_ayalon_2016_2ילדי ביה"ס אילון בשביל ה"דרך"- המשך
park_Ganei Yehoshua_teacherקיט למורה
baderech_about_2016"בדרך" עם תכנית התקשוב
beit_hatzmaot_modol"בדרך" - בית העצמאות
museum_tlv_housesמשחקים במוזיאון תל אביב לאמנות