תוכן עבור תגית 'בדרך- תכנית התקשוב':תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - הודעות תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו - דפים
lemida_mevosest_makom_hidon_tlv_rashiחידון תל- אביב- יפו
lemida_mevoseset_madrichimמדריכים
art_modola_israelmusuem"בדרך" מוזיאון א"י
baderech_israelmusuem_cemra_doמבעד לעדשת המצלמה- מהלך המודולה
baderech_israelmusuem_robin"בדרך" מנקודת מבטו של ראובן רובין
movilot_yeroka_rashiמובילות ירוקה
baderech_tlvmusuem"בדרך"- במוזיאון תל אביב
baderech_moledet_rashi"בדרך" מולדת
baderech_my neighborhood_classהשכונה שלי- מהלך בכיתה
baderech_my city_moledetהעיר שלי
baderech_my city_classעירי תל אביב- מהלך בכיתה
baderech_tours_moledetסיורים בעיר ובמוסדות תרבות שונים
baderech_art_gotmanmusuem"בדרך"- מוזיאון נחום גוטמן לאמנות
baderech_science"בדרך" מדעים, טבע וסביבה
baderech_science_movilotyerokaמובילות ירוקה
baderech_science_movilot_doמובילות ירוקה- מהלך בכיתה
baderech_science_2מדעים
baderech_science_2doמדעים- מהלך חקר
baderech_natureטבע
baderech_nature_doטבע מהלך בכיתה
baderech_Environmentסביבה
baderech_Environment_doסביבה- מהלך בכיתה
kenes_rakazim3_2015כנס רכזי תקשוב תל-אביב-יפו 2015
baderech_ayalon_2016ילדי ביה"ס אילון בשביל ה"דרך"
baderech_ayalon_2016_2ילדי ביה"ס אילון בשביל ה"דרך"- המשך
park_Ganei Yehoshua_teacherקיט למורה
baderech_about_2016"בדרך" עם תכנית התקשוב
baderech_modol_2016"בדרך" מודולות
baderech_Municipal_institutionsמוסדות תרבות עירוניים
beit_hatzmaot_modol"בדרך" - בית העצמאות
1 - 30 הבא