תכנית הלמידה המקוונת של תל-אביב-יפו

  • רשימת בתי הספר
  • קהילת מובילי תקשוב

פורסם בתאריך 03/11/2015

רישום להשתלמות "בדרך"

פורסם בתאריך 11/11/2015

הבית להורות תל אביבית

פורסם בתאריך 24/11/2015

השתלמות רכזי תקשוב תשע"ו
תאריך האירוע 08/12/2015

חנוכה

תאריך האירוע 22/12/2015

צום עשרה בטבת